ќновлено
2014-10-15
00:00

ѕравила прийому аб≥тур≥Їнт≥в у 2013 роц≥ опубл≥ковано на стор≥нц≥ "≤нформац≥€ дл€ аб≥тур≥Їнта" сайту „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича 

Ќижче наводитьс€ перел≥к питань дл€ п≥дготовки аб≥тур≥Їнт≥в до проведенн€ фахових випробувань по напр€му п≥дготовки  «Ѕ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ќ» та «ј–’≤“≈ “”–ј»

ѕ–ќ√–јћ» ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ ƒќ ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ‘ј’ќ¬»’ ¬»ѕ–ќЅ”¬јЌ№ ƒЋя ѕ–»…ќћ” Ќј Ќј¬„јЌЌя ƒЋя ¬—“”ѕЌ» ≤¬ Ќј Ќјѕ–яћ ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ » 6.060101 «Ѕ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ќ»

ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќќ√ќ –≤¬Ќя «Ѕј јЋј¬–» Ќј Ѕј«≤ ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќќ√ќ –≤¬Ќя «ћќЋќƒЎ»… —ѕ≈÷≤јЋ≤—“»

Ѕуд≥вельн≥ матер≥али
1. ¬изначте основн≥ г≥дроф≥зичн≥ властивост≥ буд≥вельних матер≥ал≥в.
2. ¬изначте основн≥ теплоф≥зичн≥ властивост≥ буд≥вельних матер≥ал≥в.
3. ¬изначте основн≥ ф≥зико-механ≥чн≥ властивост≥ буд≥вельних матер≥ал≥в.
4. як≥ технолог≥чн≥ властивост≥ буд≥вельних матер≥ал≥в ¬и знаЇте.
5. ѕерел≥ч≥ть методи контролю буд≥вельних матер≥ал≥в.
6. ќхарактеризуйте природн≥ кам’€н≥ матер≥али.
7. ќхарактеризуйте керам≥чн≥ матер≥али та вироби.
8. ќхарактеризуйте види скла та вироби з нього.
9. як≥ неорган≥чн≥ в’€жуч≥ речовини використовуютьс€ при виготовленн≥ буд≥вельних матер≥ал≥в.
10. ƒайте характеристику властивост€м цементного каменю.
11.  ласиф≥куйте основн≥ ознаки бетон≥в.
12. яким чином добавки впливають на властивост≥ бетон≥в.
13. ќхарактеризуйте буд≥вельн≥ розчини та њх призначенн€.
14.  ласиф≥куйте арматурн≥ вироби.
15. Ќазв≥ть галуз≥ застосуванн€ пол≥мерних матер≥ал≥в та вироб≥в.
16. як≥ тепло≥зол€ц≥йн≥ матер≥али ¬и знаЇте.

Ѕуд≥вельн≥ конструкц≥њ
1. ѕо€сн≥ть терм≥н «споруда», «буд≥вл€»
2. Ќазв≥ть основн≥ конструктивн≥ елементи буд≥вл≥.
3. Ќазв≥ть види поверх≥в. ѕо€сн≥ть чим вони в≥др≥зн€ютьс€.
4. як≥ вимоги ставл€ть до буд≥вель?
5. як≥ конструкц≥њ визначають конструктивний тип ≥ схему буд≥вл≥?
6. „им забезпечуЇтьс€ просторова жорстк≥сть в без каркасних буд≥вл€х?
7. „им забезпечуЇтьс€ просторова жорстк≥сть в каркасних буд≥вл€х?
8. „им сприймаЇтьс€ навантаженн€ в≥д перекритт€ в каркасних буд≥вл€х; без каркасних буд≥вл€х; з неповним каркасом?
9. ¬каж≥ть вимоги до ірунт≥в, що використовують €к природн≥ основи.
10. як класиф≥кують фундаменти за конструкц≥Їю?
11. як захищають п≥двали в≥д ірунтовоњ вогкост≥?
12. ¬≥д €ких фактор≥в залежить глибина закладанн€ п≥дошви фундаменту?
13. ўо називають ст≥ною? як≥ вони бувають за характером роботи ≥ матер≥алом?
14. Ќазв≥ть вимоги до ст≥н ≥ основн≥ умови забезпеченн€ монол≥тност≥ ст≥н з малорозм≥рних елемент≥в.
15. ўо таке балкон, еркер, лодж≥€?
16. яку товщину приймають дл€ зовн≥шн≥х несучих ст≥н з малорозм≥рних елемент≥в?
17. ўо таке перегородки ≥ €к њх класиф≥кують?
18. як забезпечуЇтьс€ звуко≥зол€ц≥€ при влаштуванн≥ перегородок?
19. ўо називають перекритт€м? як≥ вимоги ставл€ть до них?
20. Ќазв≥ть види перекритт€ за конструкц≥Їю та розташуванн€м?
21. як виконуЇтьс€ спиранн€ та закр≥пленн€ зал≥зобетонних порожнистих панелей?
22. Ќазв≥ть види св≥тлопрозорого огородженн€ ≥ вимоги до нього?
23. Ќазв≥ть елементи в≥конного заповненн€.
24. Ќазв≥ть види дверей ≥ њх елементи.
25. ўо називають покритт€м? « €ких елемент≥в воно складаЇтьс€?
26. як≥ бувають покритт€ за конструкц≥Їю ≥ теплотехн≥чними характеристиками?
27. як≥ вимоги ставл€ть до покритт≥в?
28. Ќазв≥ть форми ≥ основн≥ елементи похилих дах≥в?
29. Ќазв≥ть основн≥ елементи крокв€ноњ системи?
30. Ќазв≥ть сучасн≥ покр≥вельн≥ матер≥али дл€ похилих дах≥в?
31. ќхарактеризуйте конструкц≥ю покр≥вл≥ ≥з рулонних матер≥ал≥в?
32. ѕо€сн≥ть водов≥дведенн€ ≥з похилих та сум≥щених дах≥в.
33. ўо називають сходами? як≥ вони бувають за призначенн€м, конструкц≥Їю, к≥льк≥стю марш≥в у межах поверху?
34. Ќазв≥ть основн≥ елементи сход≥в.
35. яке призначенн€ пандус≥в в буд≥вл€х?

≤нженерна геодез≥€
1. ƒайте визначенн€ терм≥ну "√еодез≥€".
2. ўо таке карта, що на н≥й позначаЇтьс€?
3. «адач≥, що вир≥шуютьс€ на планах та картах.
4. ”мовн≥ знаки €к≥ застосовуютьс€ на планах та картах.
5. ѕризначенн€ н≥вел≥ру.
6. ѕризначенн€ та використанн€ теодол≥ту.
7. ƒайте визначенн€ горизонтал≥.
8. як≥ види масштаб≥в ви знаЇте?
9. ƒайте по€сненн€ визначенню – висота точки.
10. ƒл€ чого потр≥бна геодез≥€ в буд≥вництв≥?

ќснови розрахунку буд≥вельних конструкц≥й
1. ¬изначте основн≥ характеристики складових зал≥зобетонних конструкц≥й.
2. ¬изначте основн≥ механ≥чн≥ властивост≥ бетону.
3. ¬изначте призначенн€, види та класи арматури.
4. як≥ принципи розташуванн€ арматурних вироб≥в в т≥л≥ бетону ¬и знаЇте.
5. ¬изначте що таке граничн≥ стани буд≥вельних конструкц≥й.
6. ќхарактеризуйте граничний стан першоњ групи.
7. ќхарактеризуйте граничний стан другоњ групи.
8. ќхарактеризуйте види навантажень та вплив≥в на зал≥зобетонн≥ конструкц≥њ.
9. як≥ вимоги висувають до тр≥щиност≥йкост≥ зал≥зобетонних конструкц≥й.
10. ўо означаЇ «зб≥р навантажень» на грунт.
11.  ласиф≥куйте основн≥ етапи проектуванн€ з\б конструкц≥њ (окрем≥ конструкц≥њ).
12. як≥ характеристики ірунт≥в впливають на його несучу здатн≥сть.
13. як≥ нормативн≥ документи дл€ проведенн€ розрахунк≥в з\б конструкц≥й ¬и знаЇте.
14. ¬изначте критер≥њ визначенн€ глибини закладанн€ фундамент≥в.
15.  ласиф≥куйте види зал≥зобетонних вироб≥в.

“ехнолог≥€ та орган≥зац≥€ буд≥вельного виробництва
1. ƒайте класиф≥кац≥ю технолог≥чним процесам буд≥вельного майданчика.
2. ћатер≥альн≥ та технолог≥чн≥ засоби буд≥вництва.
3. Ќормативна та проектна документац≥€ буд≥вельного виробництва.
4. ¬иди контролю €кост≥ буд≥вельноњ продукц≥њ.
5. ѕризначенн€ та зм≥ст технолог≥чних карт.
6. Ѕуд≥вельн≥ вантаж≥ та види транспорту в буд≥вництв≥.
7. «наченн€ земл€них роб≥т в буд≥вництв≥.
8. —кладов≥ циклу земл€них роб≥т.
9. ћетоди визначенн€ обс€г≥в земл€них роб≥т.
10. –озробка ірунт≥в землерийними машинами.
11. “ехн≥ка безпеки при виконанн≥ земл€них роб≥т.
12. ¬иди кам’€них кладок.
13. –озчини, що застосовують дл€ кам’€них кладок.
14. ≤нструменти, пристосуванн€, оснащенн€ що використовуютьс€ при веденн≥ кам’€них роб≥т.
15. ќрган≥зац≥€ роботи мул€р≥в.
16. ћ≥сце бетонних та зал≥зобетонних роб≥т в сучасному буд≥вництв≥.
17. “ипи опалубок та область њх застосуванн€.
18. ¬иготовленн€ та транспортуванн€ бетонних сум≥шей.
19. Ѕетонуванн€ конструкц≥й р≥зних тип≥в.
20. ≤нструменти та механ≥зми, що використовують при укладанн≥ бетонних сум≥шей.
21. —клад та структура процесу монтажних роб≥т.
22. “ипи монтажних механ≥зм≥в.
23. Ќазв≥ть основн≥ методи розрахунку монтажних механ≥зм≥в.
24. ѕравила техн≥ки безпеки при виконанн≥ монтажних роб≥т.
25. –оботи по влаштуванню захисних та ≥зол€ц≥йних покрить.
26. «наченн€ та види тепло≥зол€ц≥йних та г≥дро≥зол€ц≥йних роб≥т в буд≥вництв≥.
27. ¬иди та призначенн€ оздоблювальних роб≥т.
28. ¬иди та призначенн€ штукатурних роб≥т.
29. ≤нструменти, механ≥зми та пристосуванн€, що застосовують при виконанн≥ штукатурних роб≥т.
30. –озчини, що використовують при виконанн≥ штукатурних роб≥т.
31. ћатер≥али, що застосовують дл€ облицювальних роб≥т.
32. ¬иди мал€рних роб≥т.
33.  ласиф≥кац≥€ матер≥ал≥в дл€ мал€рних роб≥т.
34.  онтроль €кост≥ мал€рних роб≥т.
35. “ехнолог≥€ влаштуванн€ п≥длог з штучних матер≥ал≥в.
36. “ехнолог≥€ влаштуванн€ п≥длог з дощок та паркету.
37. “ехнолог≥чн≥ особливост≥ влаштуванн€ монол≥тних п≥длог.
38. —клад та орган≥зац≥€ роб≥т, що передують буд≥вництву.
39. —клад та зм≥ст проекту орган≥зац≥њ роб≥т.
40. —клад та зм≥ст проекту виконанн€ роб≥т.
41. —утн≥сть та р≥зновиди буд≥вельних поток≥в.
42. —клад ≥ призначенн€ календарних план≥в.
43. ¬их≥дн≥ дан≥ дл€ побудови календарних план≥в.
44. ѕринципи побудови граф≥ку завозу та розходу матер≥ал≥в та руху машин ≥ механ≥зм≥в по об’Їкту.
45. ѕризначенн€ та зм≥ст буд≥вельних генеральних план≥в.
46. ¬их≥дн≥ дан≥ дл€ проектуванн€ буд≥вельних генеральних план≥в.
47. ѕроектуванн€ ≥ розм≥щенн€ на будгенпланах тимчасових буд≥вель та споруд.
48. ¬иди тимчасових дор≥г на будмайданчиках.
49. ѕроектуванн€ тимчасового електропостачанн€ та буд≥вельний майданчик.
50. ѕроектуванн€ тимчасового водопостачанн€ на буд≥вельний майданчик.
51. ќргани нагл€ду за буд≥вництвом. 

ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќќ√ќ –≤¬Ќя «—ѕ≈÷≤јЋ≤—“» ≤ «ћј√≤—“–» Ќј Ѕј«≤ ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќќ√ќ –≤¬Ќя «Ѕј јЋј¬–»

Ѕ”ƒ≤¬≈Ћ№Ќј ћ≈’јЌ≤ ј

1.  ≥нематичний анал≥з стержневих систем.
ƒиски та з’Їднанн€. ‘ормула „ебишова. —пособи з’Їднанн€ диск≥в. ћетоди вивченн€ реакц≥й з’Їднань.
2. ќснови статичного розрахунку статично визначуваних стержневих систем.
ѕлоск≥ ферми. Ѕагатопрогонов≥ балки. “ришарн≥рна арка. ѕлоск≥ прост≥ та складен≥ рами.
3. “еор≥€ перем≥щень.
–обота зовн≥шн≥х ≥ внутр≥шн≥х сил. ћожлива ≥ д≥йсна робота. ”загальнен≥ сили ≥ перем≥щенн€. ‘ормула ћаксвелла-ћора. ѕравило ¬ерещаг≥на ≥ формула —≥мпсона-  орноухова.
4. ќснови розрахунк≥в на рухоме навантаженн€.
ѕон€тт€ про л≥н≥њ впливу. Ћ≥н≥њ впливу в однопрогонних та багато-прогонних балках. Ћ≥н≥њ впливу в простих фермах. Ќавантаженн€ л≥н≥й впливу.
5. —татично невизначуван≥ системи.
ќсновн≥ властивост≥. —туп≥нь статичноњ невизначуваност≥. ћетоди розрахунку.
6. ћетод сил.
ќсновна система ≥ основн≥ нев≥дом≥ методу сил.  анон≥чн≥ р≥вн€нн€ методу сил. ¬изначенн€ ≥ перев≥рка коеф≥ц≥Їнт≥в канон≥чних р≥вн€нь. ¬изначенн€ д≥йсних зусиль. –озрахунок симетричних рам.
7. Ќерозр≥зн≥ балки.
–≥вн€нн€ трьох момент≥в. ћетод момент них фокус≥в. –озрахунков≥ зусилл€ та огинаюч≥ епюри.
8. ћетод перем≥щень.
ќсновн≥ нев≥дом≥ й основна система.  анон≥чн≥ р≥вн€нн€ методу перем≥щень. ¬изначенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в системи розв’€зуванн€ р≥вн€нь. –озрахунок симетричних рам.
9. ћетод ск≥нчених елемент≥в дл€ стержневих систем.
ƒискретна модель. “ипи ск≥нчених елемент≥в. ¬узлов≥ характеристики дискретноњ модел≥.  ≥нцев≥ характеристики ≥ матриц≥ жорсткост≥ стержневого ск≥нченого елемента. ћатриц€ жорсткост≥ дискретноњ модел≥. ¬изначенн€ д≥йсних зусиль.
10. —т≥йк≥сть споруд.
ќсновн≥ пон€тт€ ст≥йкост≥ споруд. ћетоди розрахунк≥в. «астосуванн€ методу перем≥щень. –≥вн€нн€ ст≥йкост≥ та його розв’€занн€.
11. ќснови динам≥ки споруд.
ќсновн≥ пон€тт€ динам≥ки споруд. —истеми з одним ступенем в≥льност≥. ƒиференц≥альне р≥вн€нн€ руху. ¬≥льн≥ та змушен≥ коливанн€ без урахуванн€ та з урахуванн€м сил опору. —истема з багатьма ступен€ми в≥льност≥. ¬≥льн≥ та змушен≥ коливанн€ систем з багатьма ступен€ми в≥льност≥. ¬изначенн€ динам≥чних зусиль.

ћ≈“јЋ≈¬≤  ќЌ—“–” ÷≤ѓ

1. «агальн≥ в≥домост≥ про металев≥ конструкц≥њ.
 ороткий ≥сторичний нарис розвитку металевих конструкц≥й (ћ ) в ”крањн≥. ¬имоги, що ставл€тьс€ до ћ . √алуз≥ застосуванн€ ћ . ѕринципи проектуванн€.
2. Ѕуд≥вельн≥ стал≥.
«агальн≥ в≥домост≥ про матер≥али ћ . –обота стал≥ п≥д статичним навантаженн€м. ƒ≥аграма роботи стал≥ на розт€г. ћехан≥чн≥ характеристики стал≥. ¬иб≥р стал≥ дл€ буд≥вельних конструкц≥й. ¬плив р≥зних фактор≥в на роботу стал≥ ( робота в умовах складного напруженого стану, при нер≥вном≥рному розпод≥л≥ напружень, при повторному навантаженн≥ без та з перервою). ¬≥домост≥ про механ≥чн≥ характеристики алюм≥н≥Ївих сплав≥в. —ортамент прокатноњ стал≥.
3. ќснови розрахунку металевих конструкц≥й.
¬иди напружень. ћетоди розрахунку за граничними станами. √рупи граничних стан≥в.  оеф≥ц≥Їнти над≥йност≥. Ќавантаженн€ ≥ впливи. Ќормативн≥ та розрахунков≥ навантаженн€. Ќормативн≥ та розрахунков≥ опори стал≥.
4. –обота ≥ розрахунок елемент≥в металевих конструкц≥й.
√раничн≥ стани та розрахунок розт€гненн€, центрально стиснених та позацентрово стиснених елемент≥в, а також тих, що згинаютьс€. ¬рахуванн€ розвитку обмежених елемент≥в, що працюють на крученн€. ќсобливост≥ розрахунку елемент≥в за Ївропейськими стандартами.
5. «варн≥ з’Їднанн€. ¬иди з’Їднань. ћ  та њх загальна характеристика.
—пособи зварюванн€. “ипи шв≥в ≥ з’Їднань. ƒеформац≥њ та напруженн€ при зварюванн≥. –озрахунок ≥ конструюванн€ стикових ≥ кутових з’Їднань. ќсобливост≥ роботи, розрахунку ≥ конструюванн€ комб≥нованих з’Їднань.
6. Ѕолтов≥ з’Їднанн€. ћатер≥али болтових з’Їднань.
ћатер≥али болтових з’Їднань. –обота болтових та заклепкових з’Їднань. –озрахунок та конструюванн€ болтових з’Їднань.
7. Ѕалки. Ѕалочн≥ кл≥тки.
ѕризначенн€, конструктивн≥ схеми, типи сполучень балок. ¬иди настил≥в. –озрахунок настил≥в. ѕ≥дб≥р та перев≥рка несучоњ здатност≥ та жорсткост≥ прокатних балок. —кладен≥ балки. “ипи њх перер≥з≥в. ќснови розрахунку. ѕ≥дб≥р перер≥зу складеноњ балки. ѕерев≥рка нормальних, дотичних,приведених м≥сцевих напружень, м≥сцевоњ та загальноњ ст≥йкост≥. ¬изначенн€ прогину балок. ¬узли обпиранн€ та поЇднанн€ балок.
8. ÷ентрально стиснут≥ колони.
ѕризначенн€, конструктивн≥ схеми, типи сполучень балок. ¬иди настил≥в. –озрахунок настил≥в. ѕ≥дб≥р та перев≥рка несучоњ здатност≥ та жорсткост≥ прокатних балок. —кладен≥ балки. “ипи њх перер≥з≥в. ќснови розрахунку. ѕ≥дб≥р перер≥зу складеноњ балки. ѕерев≥рка нормальних, дотичних,приведених м≥сцевих напружень, м≥сцевоњ та загальноњ ст≥йкост≥. ¬изначенн€ прогину балок. ¬узли обпиранн€ та поЇднанн€ балок.
9.  аркаси промислових буд≥вель.
“ипи каркас≥в промислових буд≥вель, њх характеристика. “ехнолог≥чн≥ та економ≥чн≥ вимоги щодо компоновки каркас≥в. ≈лементи каркас≥ – поперечна рама, п≥дкранов≥ конструкц≥њ, фахверк, л≥хтар≥. “ипи покритт€ та ст≥н. ¬икористанн€ стальних проф≥льованих настил≥в. ≈лементи поперечних рам – ригел≥, колони, њх типи та загальн≥ конструктивн≥ р≥шенн€. “ипи перер≥з≥в колон та елемент≥в ригел≥в.  омпоновка каркас≥в одноповерхового та багатоповерхового буд≥вель. “емпературн≥ шви. –озбитт€ с≥тки колон. Ќавантаженн€, що д≥ють на каркас. ¬изначенн€ навантажень в≥д сн≥гу, в≥тру, кран≥в. ќснови розрахунку каркасних буд≥вель в≥д прикладених зусиль в елементах каркасу.
10.  олони каркас≥в одноповерхових виробничих будинк≥в.
 олони пост≥йного перер≥зу, ступ≥нчастого та розд≥льного тип≥в. –озрахунков≥ довжи¬ни колон. –озрахунок ≥ конструюванн≥ суц≥льних колон. ѕерев≥рка м≥цност≥ та ст≥йко¬ст≥ позацентрово стиснутих колон. ѕор€док п≥дбору перер≥зу. «абезпеченн€ м≥сцевоњ ст≥йкост≥ поличок та ст≥нки перер≥зу. –озрахунок ≥ конструюванн≥ наскр≥зних колон. ѕерев≥рка ст≥йкост≥ колони та њњ г≥лок. –озрахунок ≥ конструюванн€ п≥дкрановоњ сту¬пен≥ колони. —тики колон. –озрахунок ≥ конструюванн€ баз суц≥льноњ та наскр≥зноњ ко¬лони. ‘орми покритт≥.
11. –игел≥ поперечних рам каркасу.
“ипи ригел≥в поперечних рам каркасу. —уц≥льн≥ та наскр≥зн≥ ригел≥. ќснови проекту¬ванн€ ферм. –озрахунков≥ довжини та граничн≥ гнучкост≥ елемент≥в ферм. ѕ≥дб≥р пе¬рер≥з≥в елемент≥в.  онструюванн€ вузл≥в ферм з р≥зними типами перер≥з≥в елемент≥в. –озрахунок вузл≥в. ¬узли поЇднанн€ наскр≥зних ригел≥в з колонами. ћонтажн≥ вузли ферм.
12. ѕ≥дкранов≥ конструкц≥њ виробничих буд≥вель.
ѕризначенн€ п≥дкранових конструкц≥й. “ипи п≥дкранових ≥ гальм≥вних конструкц≥й.  омпоновка п≥дкранових конструкц≥й. ќснови розрахунку п≥дкранових та гальм≥вних конструкц≥й. ¬изначенн€ нормальних напружень в по€сах п≥дкранових балок. ѕерев≥¬рка м≥сцевих ≥ приведених напружень. –озрахунок на витривал≥сть.
13.  аркаси багатоповерхових будинк≥в.
“ипи каркас≥в багатоповерхових будинк≥в. –амний, в'€зевий, рамно-в'€зевий каркаси. —учасн≥ конструктивн≥ р≥шенн€ каркас≥в. ѕравила компоновки каркас≥в. ќснови роз¬рахунку. ≈лементи багатоповерхових каркас≥в. “ипи перер≥з≥в колон ≥ ригел≥в. ¬узли поЇднанн€ ригел≥в з колонами. –озрахунок ≥ конструюванн€ шарн≥рних та жорстких вузл≥в.
14. ¬еликопрольотн≥ конструкц≥њ покрить.
ќснови формоутворенн€ багатопрольотних конструкц≥й. ѕлоск≥ та просторов≥ конс¬трукц≥њ, њх загальна характеристика, переваги ≥ недол≥ки. Ѕалочн≥, рамн≥ та арочн≥ конструкц≥њ. ќснови компоновки, характеристика, розрахунок. “ипи перер≥з≥в елемент≥в конструкц≥й покритт€. ¬узли поЇднанн€ елемент≥в. ¬ис€ч≥ та вантов≥ конструкц≥њ. ќснови роботи та розрахунку гнучких елемент≥в.  онструктивн≥ схеми, боротьба з деформативн≥стю, характерн≥ вузли. —труктурн≥ конструкц≥њ. ѕринципи формоутворенн€. “ипи перер≥з≥в елемент≥в. ¬узли поЇднанн€ елемент≥в. ќснови розрахунку структур  уполи, реш≥тчаст≥ оболонки, склеп≥нн€.  онструктивн≥ р≥шенн€, основи розрахунку. ѕринципов≥ вузли поЇднанн€ елемент≥в.

«јЋ≤«ќЅ≈“ќЌЌ≤ “ј  јћ'яЌ≤  ќЌ—“–” ÷≤ѓ

1. «ал≥зобетон з ненапруженою та напруженою арматурою.
2. ќсновн≥ ф≥зико-механ≥чн≥ властивост≥ бетон≥в.  ласи бетон≥в. Ќормативн≥ та розрахунков≥ значенн€ м≥цност≥.
3. ѕружн≥ та непружн≥ властивост≥ бетону. ћодуль пружност≥, модуль деформац≥њ, граничн≥, деформац≥њ бетону.
4. јрматура.  ласи арматури. ћехан≥чн≥ властивост≥ та реолог≥чн≥ характеристики арматури. Ќормативн≥ та розрахунков≥ значенн€ м≥цност≥ арматури.
5. ќсновн≥ положенн€ розрахунку зал≥зобетонних конструкц≥й за теор≥Їю граничних стан≥в.
6. —тад≥њ напруженого стану перер≥з≥в зал≥зобетонних елемент≥в без попереднього напруженн€ арматури при згинанн≥, стиску та розт€гу.
7. ѕон€тт€ про розрахункову (робочу) висоту перер≥з≥в, висоту стиснутоњ зони, в≥дносну висоту стиснутоњ зони та њњ граничне значенн€ дл€ елемент≥в з арматурою без попереднього напруженн€.
8. ≈лементи з напруженою арматурою. —тад≥њ напружено-деформованого стану. ¬трати початкового напруженн€.
9. –озрахунок м≥цност≥ перер≥з≥в нормальних до поздовжньоњ ос≥ елемент≥в пр€мокутного, таврового, двотаврового перер≥з≥в ≥з ненапруженою та напруженою арматурою.
10. ¬изначенн€ площ≥ арматури нормальних перер≥з≥в елемент≥в пр€мокутного, таврового проф≥л≥в за нормами —Ќиѕ 2.01.03-84*.
11. –озрахунок м≥цност≥ похилих перер≥з≥в.  онструюванн€ поперечноњ та в≥д≥гнутоњ арматури. –озрахунок коротких консолей.
12. —тиснут≥ елементи з випадковими ексцентриситетами. ¬изначенн€ м≥цност≥ ≥ п≥дб≥р арматури в стиснутих елементах.
13. ѕозацентрово стиснут≥ елементи. ≈лементи з симетричною ≥ несиметричною арматурою.
14. –озт€гнут≥ елементи ≥з звичайною ≥ напруженою арматурою. –озрахунок м≥цност≥ та конструюванн€.
15.  онструктивн≥ та розрахунков≥ схеми каркасних багатоповерхових буд≥вель. «абезпеченн€ горизонтальноњ жорсткост≥ каркасних будинк≥в.
16. “ипи перекритт≥в багатоповерхових каркасних буд≥вель.
17. –озрахунок балок монол≥тних ребристих перекритт≥в.
18. ѕон€тт€ про розрахунок зал≥зобетонних елемент≥в за методом граничноњ р≥вноваги.
19. «б≥рн≥ зал≥зобетонн≥ перекритт€.
20. ќсновн≥ пон€тт€ ≥ передумови методу граничних стан≥в щодо визначенн€ експлуатац≥йних характеристик зал≥зобетонних конструкц≥й.
21. –озрахунок по утворенню тр≥щин у центрально-розт€гнутих та згинальних елементах.
22. –озрахунок зал≥зобетонних елемент≥в за розкритт€м ≥ закритт€м тр≥щин.
23.  ривизна ос≥ елемента на д≥л€нках ≥з тр≥щинами та без тр≥щин в розт€гнут≥й зон≥.
24. –озрахунок прогин≥в зал≥зобетонних конструкц≥й.
25.  онструктивн≥ схеми каркасних одноповерхових буд≥вель.
26. “ипи колон виробничих одноповерхових буд≥вель.
27. ‘ундаменти п≥д колони виробничих буд≥вель.

ќ—Ќќ¬» ≤ ‘”Ќƒјћ≈Ќ“»

1.  ласиф≥кац≥€ ірунт≥в дл€ буд≥вельних ц≥лей.
2. ѕоказники ф≥зико-механ≥чних властивостей ірунт≥в та методи њх визначенн€.
3. «агальна характеристика клас≥в ірунт≥в. ѕох≥дн≥ характеристики ірунту, њх розрахунок та використанн€ дл€ практичних ц≥лей.
4. ќсновн≥ законом≥рност≥ механ≥ки ірунт≥в.
5. ¬одн≥ властивост≥ ірунт≥в. ¬заЇмод≥€ ірунтового скелету з поровою водою. √≥дродинам≥чний тиск при ф≥льтрац≥њ води в ірунт≥.
6. —тисненн€ ірунту в умовах одно- та трив≥сного напруженого стану.  омпрес≥йн≥ випробуванн€, визначенн€ модул€ деформац≥њ, коеф≥ц≥Їнт≥в бокового тиску ≥ бокового розширенн€.
7. «суванн€ ірунт≥в при простому та трив≥сному стисненн≥. «акон  упона. ”мова м≥цност≥  улона-ћора. ¬изначенн€ питомого зчепленн€ та кута внутр≥шнього терт€ ірунт≥в в лабораторних ≥ польових умовах.
8. –озпод≥л напружень в ірунтовому середовищ≥ при р≥зних умовах завантаженн€. ¬изначенн€ тиску ірунту в≥д власноњ ваги та додаткового тиску в ≥нженерн≥й практиц≥.
9. –озпод≥л напружень по п≥дошв≥ фундамент≥в.
10. ¬иди деформац≥й ірунтових основ та фактори, що њх обумовлюють.
11. –озрахунок деформац≥й основи за методами норм.
12. ќсобливост≥ розрахунку ос≥данн€ основи в час≥.
13. √раничний стан ірунтовоњ основи. ’арактеристики та можлив≥ випадки його про€вленн€.
14. ‘ази деформац≥њ ірунтовоњ основи при м≥сцевому завантаженн≥.  ритичн≥ навантаженн€ на ірунт основи та њх визначенн€.
15. –озрахунковий оп≥р ірунту основи, його визначенн€ та використанн€ на практиц≥.
16. ќсобливост≥ розрахунку основи за несучою здатн≥стю. –еолог≥чн≥ процеси в грунтах та њх врахуванн€ при цих розрахунках.
17.  ласиф≥кац≥€ фундамент≥в; характеристика матер≥алу, що використовуЇтьс€ дл€ њх влаштуванн€.
18. ќц≥нка ірунтових умов майданчик≥в буд≥вництва, визначенн€ м≥н≥мальноњ глибин≥ закладанн€ фундамент≥в.
19. ‘ундаменти неглибокого закладанн€, њх характеристика.
20. –озрахунок центрально та позацентрово навантажених жорстких ≥ гнучких фунда-мент≥в, особливост≥ њх конструкц≥й.
21. «б≥рн≥ та монол≥тн≥ стр≥чков≥, стовпчаст≥ та плитн≥ фундаменти. ќсобливост≥ њх розрахунку, конструюванн€ та влаштуванн€.
22. ћетоди влаштуванн€ штучних основ, особливост≥ њх розрахунку.
23.  ласиф≥кац≥€ паль та пальових фундамент≥в, область њх використанн€.
24. Ќесуча здатн≥сть забивних, буронабивних. буроњн'Їкц≥йних та вдавлюваних одиночних паль на стиск та висмикуванн€.
25. ќсобливост≥ розрахунку пальових фундамент≥в за несучою здатн≥стю та деформац≥€ми основи.
26. ‘ундаменти глибокого закладанн€, область њх використанн€. ќсобливост≥ конструкц≥њ, розрахунку та влаштуванн€.
27. ‘ундаменти в особливих ірунтових умовах. —ильностислив≥, насипн≥, прос≥даюч≥ та набухаюч≥ ірунти €к основа промислових та цив≥льних буд≥вель. «агальн≥ вимоги дл€ проектуванн€ фундамент≥в на таких ірунтах.
28. ќснови ≥ фундаменти на прос≥даючих лесових ірунтах. ¬изначенн€ величини в≥дносного прос≥данн€ та початкового тиску прос≥данн€. –озрахунков≥ схеми лесовоњ основи. –озрахунок фундамент≥в неглибокого закладанн€ та пальових на прос≥даючих ірунтах ”крањни.
29. ‘ундаменти при динам≥чн≥й д≥њ: в сейсм≥чних районах та при робот≥ машин з динам≥чним навантаженн€м.
30. ќсобливост≥ експлуатац≥њ, п≥дсиленн€ та реконструкц≥њ фундамент≥в в р≥зних ірунтових.

“≈’ЌќЋќ√≤я ¬»–ќЅЌ»÷“¬ј

1. ќснови технолог≥њ буд≥вельних процес≥в.
Ѕуд≥вельн≥ процеси. Ѕуд≥вельн≥ роб≥тники. ќрган≥зац≥€ ≥ продуктивн≥сть прац≥. ћехан≥зац≥€ буд≥вельних процес≥в. ѕотоков≥сть буд≥вельних процес≥в. Ќормативна ≥ проектна документац≥€. ѕроектуванн€ технолог≥њ виконанн€ буд≥вельно-монтажних роб≥т. “ехн≥ко-економ≥чн≥ показники.  онтроль €кост≥ буд≥вельно-монтажних роб≥т ≥ продукц≥њ. ќхорона прац≥ ≥ протипожежний захист об’Їкт≥в буд≥вництва.
2. ѕ≥дготовч≥ роботи
ѕ≥дготовка майданчика. –обоч≥ м≥сц€ ≥ технолог≥чн≥ зони. —кладанн€ буд≥вельних матер≥ал≥в ≥ конструкц≥й.
3. “ранспортн≥ роботи
“ранспортуванн€ буд≥вельних матер≥ал≥в ≥ конструкц≥й.
4. «емл€н≥ роботи
—пособи виконанн€ земл€них роб≥т. ѕ≥дготовч≥ та допом≥жн≥ роботи. –озробленн€ ірунту механ≥чним, г≥дромехан≥чним способом. ”кладанн€, ущ≥льненн€ та зворотна засипка ірунту. ¬иконанн€ земл€них роб≥т в зимових умовах.
5. ¬лаштуванн€ паль.
¬иди паль. “ехнолог≥€ заглибленн€ заздалег≥дь виготовлених паль. ¬иготовленн€ монол≥тних паль. ќрган≥зац≥€ пальових роб≥т. ќсобливост≥ влаштуванн€ паль в скла¬дних умовах.
6. Ѕетонн≥ та зал≥зобетонн≥ роботи.
ќпалубн≥ роботи. јрматурн≥ роботи. Ѕетонуванн€ конструкц≥й. ¬истоюванн€ бетону ≥ догл€д за ним.  онтроль м≥цност≥ бетону. –озпалубленн€ конструкц≥й. ¬иконанн€ бетонних роб≥т в зимових умовах та умовах сухого жаркого кл≥мату.
7.  ам'€н≥ роботи.
 ладка з др≥бного природного штучного каменю.  ладка з великих блок≥в правильноњ форми. ¬иконанн€ кам'€них роб≥т в зимових умовах.  онтроль €кост≥ виконанн€ роб≥т.
8. ћонтаж буд≥вельних конструкц≥й.
ќрган≥зац≥йно-технолог≥чна структура монтажу. ћонтажна технолог≥чн≥сть буд≥вельних конструкц≥й. ѕ≥дйомн≥ та п≥дйомно-транспортн≥ засоби. “ранспортн≥ та п≥дготовч≥ процеси. ћетоди монтажу буд≥вельних конструкц≥й. ѕрийоми виконанн€ монтажних операц≥й. ћонтаж елемент≥в зал≥зобетонних ≥ металевих конструкц≥й. —кладанн€, встановленн€ та монтаж дерев'€них конструкц≥й.
9. ”лаштуванн€ захисних покритт≥в.
”лаштуванн€ покр≥вель. ”лаштуванн€ г≥дро≥зол€ц≥йних покритт≥в. ”лаштуванн€ тепло≥зол€ц≥њ. ”лаштуванн€ протикороз≥йних покритт≥в.
10. ќпор€джувальн≥ роботи.
—кл€рськ≥ роботи. Ўтукатурн≥ роботи. ћал€рн≥ роботи. Ўпалерн≥ роботи. ќблицювальн≥ роботи. ”лаштуванн€ п≥длог. ќсобливост≥ технологи виконанн€ опор€джувальних роб≥т у зимових умовах та умовах жаркого кл≥мату.

ќ–√јЌ≤«ј÷≤я Ѕ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ј

1. ќрган≥зац≥йно-технолог≥чн≥ модел≥, що застосовуютьс€ в буд≥вельному виробництв≥.
ќсновн≥ види моделей, €к≥ використовують при проектуванн≥ орган≥зац≥њ буд≥вельного виробництва, њх позитивн≥ €кост≥ й недол≥ки.  ласиф≥кац≥€ с≥ткових граф≥к≥в. ≈лементи с≥ткових граф≥к≥в та њх характеристика. ѕравила побудови та укрупненн€ с≥ткових граф≥к≥в. „асов≥ параметри с≥ткових граф≥к≥в. –озрахунок с≥ткових граф≥к≥в.
2. ѕотоков≥ методи орган≥зац≥њ буд≥вництва.
’арактеристика посл≥довного, паралельного та потокового методу орган≥зац≥њ буд≥вництва. ќсновн≥ особливост≥ потокового методу та етапи проектуванн€ потоку у буд≥вництв≥.  ласиф≥кац≥€ поток≥в, €к≥ застосовують у буд≥вництв≥. ѕараметри буд≥вельних поток≥в. √раф≥чн≥ та анал≥тичн≥ методи проектуванн€ неритм≥чних поток≥в.
3. ѕ≥дготовка буд≥вельного виробництва.
«наченн€ та основн≥ етапи п≥дготовки до буд≥вництва. ѕ≥дготовка до буд≥вниц≥ об’Їкта. ѕ≥дготовка буд≥вельноњ орган≥зац≥њ.
4. ƒокументац≥€ з орган≥зац≥њ буд≥вництва та виконанн€ роб≥т.
Ќа п≥дстав≥ €ких вих≥дних матер≥ал≥в зд≥йснюЇтьс€ розробленн€ проекту орган≥зац≥њ буд≥вництва (ѕќЅ). —клад та призначенн€ основних документ≥в, що вход€ть до нього. Ќа п≥дстав≥ €ких вих≥дних матер≥ал≥в розробл€Їтьс€ проект виробництва роб≥њ —клад та призначенн€ основних документ≥в, що вход€ть до ѕ¬–. ” чому пол€ принципова в≥дм≥нн≥сть м≥ж ѕќЅ ≥ ѕ¬–.
5.  алендарн≥ плани буд≥вництва окремих буд≥вель та споруд у склад≥ ѕ¬–
Ќа основ≥ €ких вих≥дних матер≥ал≥в (даних) зд≥йснюЇтьс€ розробленн€ календарного плану. Ќа основ≥ €ких даних та з урахуванн€м €ких фактор≥в визначають обс€ги роб≥т у варт≥сних натуральних показниках. ћожлив≥ засоби визначенн€ трудом≥сткост≥ (машином≥сгкост≥) роб≥т. ћожлив≥ засоби визначенн€ тривалост≥, зм≥нност≥ роб≥т та чисельност≥ роб≥тник≥в ≥ механ≥зм≥в, що залучаютьс€ до виконанн€ окремих роб≥т. як визначаЇтьс€ ѕќтреба в матер≥альних ресурсах при виконанн≥ окремих вид≥в роб≥т. ’арактеристика способ≥в оц≥нюванн€ ефективност≥ розроблених вар≥ант≥в календарних план≥в.
6. ѕроектуванн€ буд≥вельних генеральних план≥в та тимчасових споруд на буд≥вельному майданчику.
ўо прийн€то розум≥ти п≥д терм≥ном "Ѕуд≥вельний генеральний план". ѕризначенн€ та види будгенплан≥в. ўо маЇтьс€ на уваз≥ п≥д терм≥ном "тимчасов≥ буд≥вл≥", њх класиф≥¬кац≥€. ’арактеристика основних принцип≥в ≥ правил, €кими сл≥д керуватис€ при проектуванн≥ будгенплан≥в.  ласиф≥кац≥€ завдань (задач), €к≥ вир≥шуютьс€ при проектуванн≥ будгенплан≥в. Ќа основ≥ €ких вих≥дних даних зд≥йснюЇтьс€ проектуванн€ будгенплан≥в. —клад ≥ зм≥ст будгенплану (загально майданчикового та об'Їктного). ѕор€док проектуванн€ об'Їктних будгенплан≥в. як≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники враховують¬с€ при оц≥нюванн≥ розроблених вар≥ант≥в будгенплан≥в. як визначаЇтьс€ потреба в адм≥н≥стративно-побутових, складських прим≥щенн€х ≥ потреби в енергоресурсах при розробленн≥ будгенплан≥в.
7. ѕрийн€тт€ в експлуатац≥ю зак≥нчених буд≥вництвом об'Їкт≥в.
ќсобливост≥ прийн€тт€ в експлуатац≥ю об'Їкт≥в державного та недержавного замовленн€. —клад
державноњ та робочоњ приймальноњ ком≥с≥њ. јкти робочоњ та державноњ приймальноњ ком≥с≥њ про прийн€тт€ в експлуатац≥ю зак≥нчених буд≥вництвом об'Їкт≥в.

≈ ќЌќћ≤ ј Ѕ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ј

1. ≤нвестиц≥њ та кап≥тальн≥ вкладенн€. ≈коном≥чна експертиза ≥нвестиц≥й (кап≥тальних вкладень). ѕон€тт€ кап≥тальних вкладень €к одноњ ≥з форм ≥нвестиц≥й. “ехнолог≥чна, галузева та в≥дтворювальна структура кап≥тальних вкладень.  ап≥тальн≥ вкладенн€ у виробничу та невиробничу сфери. —труктура кап≥тальних вкладень за джерелами ф≥нансуванн€ та формами власност≥. «адач≥ та методи економ≥чноњ експертизи ≥нвестиц≥й (кап≥тальних вкладень). ѕрост≥ методи: терм≥н окупност≥, середн€ ставка доходу. ћетоди дисконтуванн€ грошових поток≥в: NPV (чистоњ тепер≥шньоњ вартост≥); –≤ (≥ндексу прибутковост≥); IRR (внутр≥шньоњ норми ефективност≥). ѕон€тт€ та обірунтуванн€ норм дисконтуванн€. ѕор≥вн€льна ефективн≥сть кап≥тальних вкладень. «≥ставленн€ р≥зних у час≥ одноразових та поточних витрат. ≤нтегральний розрахунок пор≥вн€льноњ ефективност≥. ¬изначенн€ економ≥чного ефекту в≥д скороченн€ терм≥ну буд≥вництва.

2. ÷≥ноутворенн€ у буд≥вництв≥ та кошторисна справа. ƒержавн≥ буд≥вельн≥ норми ”крањни ƒЅЌƒ.1.1-1-2000 "ѕравила визначенн€ вартост≥ буд≥вництва". ќсновн≥ завданн€ кошторисного нормуванн€ ≥ ц≥ноутворенн€ в буд≥вництв≥. ¬иди кошторисах норматив≥в. ѕор€док розробленн€, узгодженн€ та затвердженн€ кошторисних норматив≥в. ѕравила складанн€ ≥нвесторськоњ кошторисноњ документац≥њ. ≈лементи буд≥вництва. ¬иди ≥нвесторськоњ кошторисноњ документац≥њ. ѕор€док складанн€ локальних та об'Їктних кошторис≥в. ѕр€м≥ витрати. «агальновиробнич≥ витрати.  ошторисна трудом≥стк≥сть.  ошторисна зароб≥тна плата. ѕор€док складанн€ локальних та об'Їктних кошторисних розрахунк≥в. ¬≥домост≥ ресурс≥в до локальних та об'Їктних кошторис≥в. ѕор€док складанн€ зведених кошторисних розрахунк≥в вартост≥ буд≥вництва.  ошторисний прибуток. јдм≥н≥стративн≥ витрати п≥др€дних буд≥вельно-монтажних орган≥зац≥й. ”рахуванн€ ризику вс≥х учасник≥в буд≥вництва.

3. ќсновн≥ виробнич≥ фонди буд≥вельних орган≥зац≥й. ѕон€тт€, класиф≥кац≥€ ≥ структура основних фонд≥в. јктивна та пасивна частини. ‘орми та джерела в≥дтворенн€ основних фонд≥в. ќсновн≥ виробнич≥ та невиробнич≥ фонди. ћетоди оц≥нки основних виробничих фонд≥в. ‘≥зичний ≥ моральний знос. јмортизац≥€. ћетоди розрахунку амортизац≥йних в≥драхувань в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ѕрискорена амортизац≥€ та методи њњ розрахунку: кумул€тивний, зменшенн€ залишковоњ вартост≥ прискореного зменшенн€ залишковоњ вартост≥. ≈коном≥чн≥ показники використанн€ основних виробничих фонд≥в. ‘ондов≥ддача, фондом≥стк≥сть, фондоозброЇн≥сть механоозброЇн≥сть прац≥. Ћ≥зинг, стан ≥ перспективи його використанн€ орган≥зац≥њ буд≥вельного комплексу.

4. ќборотн≥ кошти буд≥вельних орган≥зац≥й. ѕон€тт€, склад ≥ джерела утворенн€ оборотних кошт≥в. —хема кругооб≥гу оборотних кошт≥в. ¬ласн≥ та позиков≥ кошти, оборотн≥ виробнич≥ фонди та фонди об≥гу. ¬изначенн€ м≥н≥мально необх≥дного руху оборотних кошт≥в (нормуванн€ оборотних кошт≥в у створенн€х виробничих засоб≥в незавершеного виробництва). ≈фективн≥сть використанн€ оборотних кошт≥в економ≥чн≥ показники використанн€.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥, тривал≥сть одного обороту. ≈коном≥чне значенн€ прискоренн€ оборотност≥ оборотних кошт≥в. Ўл€хи п≥двищенн€ ефективност≥ використанн€ оборотних фонд≥в.

5. “рудов≥ ресурси та продуктивн≥сть прац≥ в буд≥вництв≥. —клад та структура. ѕ≥дготовка та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ кадр≥в. ѕон€тт€ продуктивност≥ прац≥ економ≥чне значенн€ њњ зростанн€. ¬арт≥сн≥ та натуральн≥ показники продуктивност≥ прац≥. ‘актори п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥.

6. ќрган≥зац≥€ оплати прац≥ в буд≥вництв≥. —оц≥альн≥ та економ≥чн≥ функц≥њ орган≥зац≥њ прац≥. “арифна система. “арифно-квал≥ф≥кац≥йн≥ дов≥дники. “арифн≥ с≥тки. “арифн≥ ставки. ћ≥н≥мальний розм≥р зароб≥тноњ плати. ‘орми та системи оплати прац≥ роб≥тник≥в. ¬≥др€дна та погодинна оплата прац≥. јкордно - прем≥ювальн≥ системи, колективний зароб≥ток бригади та його розпод≥л. ќплата прац≥ спец≥ал≥ст≥в.  онтрактна система найму.

7. —об≥варт≥сть буд≥вельноњ продукц≥њ. ѕон€тт€ соб≥вартост≥ €к одного з основних узагальнюючих показник≥в д≥€льност≥ буд≥вельноњ орган≥зац≥њ. ќсновн≥ класиф≥кац≥йн≥ ознаки витрат. ќперац≥йн≥ витрати за сферами њх зд≥йсненн€. ≈коном≥чн≥ елементи операц≥йних витрат.  алькул€ц≥йн≥ статт≥ витрат. ѕод≥л витрат на пост≥йн≥ та тимчасов≥. ќсновн≥ фактори скороченн€ витрат на буд≥вельну продукц≥ю.

8. ѕрибуток та рентабельн≥сть д≥€льност≥ буд≥вельноњ орган≥зац≥њ. ѕон€тт€ про прибуток €к одного з основних узагальнюючих показник≥в д≥€льност≥ буд≥вельноњ орган≥зац≥њ.  ошторисний, плановий та фактичний прибуток за укладеними контрактами, прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€. ќподатковуваний прибуток. ¬алов≥ доходи. ¬алов≥ витрати. —тавка оподаткуванн€. ѕодатков≥ п≥льги. „истий прибуток, напр€ми його використанн€. ‘онди нагромадженн€ та фонди споживанн€. ‘ормуванн€ фонд≥в виробничого розвитку, фонд≥в матер≥ального заохоченн€ та соц≥ального розвитку. ƒив≥дендна пол≥тика. –езервн≥ фонди. ‘актори зб≥льшенн€ чистого прибутку. ѕоказники рентабельност≥. –ентабельн≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ. –ентабельн≥сть кап≥талу (актив≥в). –ентабельн≥сть виробничих фонд≥в. ‘актори зростанн€ показник≥в рентабельност≥. 

 

ѕ–ќ√–јћј ‘ј’ќ¬ќ√ќ ≤—ѕ»“” ƒЋя ¬—“”ѕЌ» ≤¬ Ќј Ќјѕ–яћ ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ » 6.060102 «ј–’≤“≈ “”–ј»

ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќќ√ќ –≤¬Ќя «Ѕј јЋј¬–» Ќј Ѕј«≤ ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќќ√ќ –≤¬Ќя «ћќЋќƒЎ»… —ѕ≈÷≤јЋ≤—“»

√алузь знань: 0601 – Ѕуд≥вництво та арх≥тектура

ќсоби, €к≥ вступають на напр€м п≥дготовки 6.060102 "јрх≥тектура" за осв≥тньо-профес≥йною програмою "бакалавр" на баз≥ здобутого осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ "молодший спец≥ал≥ст" у даному напр€м≥ приймаютьс€ на другий курс навчанн€.
ѕрийом зазначеноњ категор≥њ вступник≥в, зд≥йснюЇтьс€ за умови навчанн€ за ≥нтегрованими навчальними планами за фаховим вступним випробу-ванн€м.

1. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ «ј¬ƒјЌЌя

1.1 “иполог≥€ буд≥вель ≥ споруд

¬плив природно - кл≥матичних умов на проектуванн€ житла. ќр≥Їнтац≥€ житлових будинк≥в. ≤нсол€ц≥€.  вартира та њњ елементи. “ипи квартир. «онуванн€ прим≥щень. ≤ндив≥дуальн≥ одноквартирн≥ будинки. “ипи об'Їмно-планувальних р≥шень. ≤ндив≥дуальн≥ будинки. —клад прим≥щень.
 онструктивн≥ особливост≥ будинк≥в присадибного типу. ѕлануванн€ д≥л€нки.
«блокован≥ будинки. —хеми блокуванн€. ќсобливост≥ плануванн€ квартир. —екц≥йн≥ будинки. —екц≥€. “ипи секц≥й. ќдносекц≥йн≥ будинки. ќсобли-вост≥ плануванн€.  оридорн≥ будинки. ѕереваги ≥ недол≥ки.
√алерейн≥ будинки. ’арактеристика.  онструктивн≥ р≥шенн€ багатопо-верхових житлових будинк≥в. “ехн≥ко-економ≥чн≥ показники житлових будинк≥в.
√ромадськ≥ споруди. ѓх м≥стобуд≥вельна роль.  ласиф≥кац≥€. ќсновн≥ схеми взаЇмозв'€зку прим≥щень в громадських спорудах.  ласиф≥кац≥€ готел≥в.
 ласиф≥кац≥€ дит€чих дошк≥льних установ. —клад прим≥щень. јрх≥тектурно-планувальн≥ композиц≥њ дит€чих садк≥в. —ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ та протипожежн≥ вимоги до дит€чих садк≥в. ѕлануванн€ д≥л€нки дитсадка.
Ўколи.  ласиф≥кац≥€. —клад прим≥щень школи. ”чбов≥ прим≥щенн€. —портивн≥ прим≥щенн€. ѕрим≥щенн€ культурно-масового призначенн€. Ўк≥льна њдальн€. јрх≥тектурно-планувальн≥ композиц≥њ шк≥л. —клад прим≥щень школи. —ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги.
 ≥нотеатри.  ласиф≥кац≥€. —клад прим≥щень. ‘ункц≥ональна схема прим≥щень к≥нотеатру. ѕрим≥щенн€ гл€дацького комплексу. ѕрим≥щенн€ демонстрац≥йного комплексу к≥нотеатр≥в (гл€дацький зал, к≥нопроекц≥йна).
“еатри. —клад прим≥щень. ѕрим≥щенн€ гл€дацького комплексу. ¬иди театр≥в. ѕрим≥щенн€ демонстрац≥йного комплексу театр≥в.
÷еркви. ќсновн≥ частини храм≥в та њх функц≥њ. ‘орма, символ≥ка. «авершенн€ храм≥в.
ѕ≥дприЇмства громадського харчуванн€.  ласиф≥кац≥€. —клад ≥ взаЇмозв'€зок прим≥щень. —хема функц≥онального зонуванн€ п≥дприЇмств громадського харчуванн€. ѕланувальн≥ вимоги.
ѕ≥дприЇмства торг≥вл≥. ’арактеристика основних тип≥в. ќсновн≥ об'Їмно-планувальн≥ схеми магазин≥в ≥ ринк≥в. 

1.2 ѕлануванн€ та забудова населених м≥сць

—истема озелененн€ м≥ста. ѕризначенн€ ≥ функц≥њ. «агальн≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники територ≥њ м≥крорайону. ‘актори, що впливають на виб≥р територ≥њ. ¬имоги до територ≥њ дл€ нового буд≥вництва. ќсновн≥ функц≥њ ≥ зони м≥ста.
ћ≥крорайон ≥ його характеристики. ¬иди ≥ форми розселенн€ €к≥ ви знаЇте. ∆итловий район, його основн≥ характеристики.
—тад≥њ м≥стобуд≥вельного проектуванн€.
ќсновн≥ причини та передумови виникненн€ м≥ст. ѕод≥л м≥ст за господарським проф≥лем та чисельн≥стю. ѕод≥л м≥ст за адм≥н≥стративним ≥ культурним значенн€м ≥ характером розвитку.
¬улична мережа.  омпозиц≥њ м≥ських центр≥в. ¬имоги до плануванн€ центру. ¬имоги, €к≥ ставл€тьс€ до м≥стобуд≥вельних об'Їкт≥в. ќсновн≥ принципи систематизац≥њ м≥стобуд≥вельних вимог.
ќбстеженн€ територ≥њ дл€ проектуванн€ та буд≥вництва.

1.3 –еставрац≥€ ≥ реконструкц≥€ буд≥вель та споруд

ќбгрунтувати в≥дм≥нн≥сть м≥ж реставрац≥Їю ≥ реконструкц≥Їю. ќхоронн≥ зони арх≥тектурних пам'€ток.
ѕосл≥довн≥сть виконанн€ проекту реконструкц≥њ ≥ реставрац≥њ. ¬иди ф≥ксац≥њ пам'€ток арх≥тектури.
ѕосл≥довн≥сть проведенн€ досл≥дницькоњ роботи перед виконанн€м проекту реставрац≥њ чи реконструкц≥њ споруди.

1.4 ≤стор≥€ арх≥тектури

ќсобливост≥ арх≥тектури ƒревнього ™гипту. ’рамов≥ комплекси ƒревнього ™гипту.
’арактеристика арх≥тектури ƒревньоњ √рец≥њ класичного пер≥оду. “ипи давньогрецьких храм≥в.
ќсобливост≥ ƒавньоримськоњ арх≥тектури. –имськ≥ форуми.
‘ормуванн€ хрестово-купольного храму в арх≥тектур≥ ¬≥зант≥њ.
’арактерн≥ риси романськоњ арх≥тектури.
“ектон≥ка готичноњ арх≥тектури. Ќайв≥дом≥ш≥ готичн≥ храми «ах≥дноњ ™вропи.
≤тал≥йський ренесанс.
јрх≥тектура  ињвськоњ –ус≥.
«ародженн€ м≥жнародного стилю "‘ункц≥онал≥зм", "„икагська школа", "Ѕаухауз".
—тил≥стичн≥ теч≥њ ’’ ст.. Ќайв≥дом≥ш≥ украњнськ≥ арх≥тектори, арх≥текту-рн≥ пам’€тки, ансамбл≥.
ќсобливост≥ стилю конструктив≥зм.
ƒос€гненн€ арх≥тектури рад€нськоњ доби. ¬изначн≥ арх≥тектори.
Ќайвизначн≥ш≥ арх≥тектурн≥ пам’€тки в м. „ерн≥вц≥, арх≥тектурн≥ стил≥.
јрх≥тектура  иЇва. ќсобливост≥ "”крањнського барокко".
¬плив сусп≥льно-економ≥чних в≥дносин на формуванн€ арх≥тектурного стилю.

1.5 Ќарисна геометр≥€

¬иди проекц≥юванн€. ѓх застосуванн€. ¬иди аксонометричних проекц≥й.
ѕон€тт€ про проекц≥йне кресленн€. ƒати визначенн€ розр≥зу ≥ с≥ченн€. ¬иди розр≥з≥в ≥ с≥чень.
ќсновн≥ складов≥ елементи при побудов≥ перспективи.

1.6  онструкц≥њ буд≥вель ≥ споруд

ќснови буд≥вель. ‘ундаменти. ћ≥жповерхов≥ та горищн≥ перекритт€. ѕ≥длоги.  ласиф≥кац≥€, вимоги. √орищн≥ скатн≥ дахи. —ум≥щенн≥ плоск≥ дахи.
¬нутр≥шн≥ сходи.  онструктивн≥ р≥шенн€. “радиц≥йн≥ та сучасн≥ конструкц≥њ житлових будинк≥в. Ѕалкони, лодж≥њ, еркери, св≥тлов≥ л≥хтар≥.  онструктивне р≥шенн€.

2. ѕ–ј “»„Ќ≈ «ј¬ƒјЌЌя

2.1 “¬ќ–„»…  ќЌ ”–— " Ћј”«”–ј Ќј «јƒјЌ” “≈ћ” "

“ема, €ка може виноситись на конкурс: "ћала арх≥тектурна форма" (" ≥оск", "«упинка дл€ громадського транспорту"," ѕав≥льйон " ).
—клад клаузури: план, два фасади, розр≥з, перспективне зображенн€ (аксонометр≥€). –обота виконуЇтьс€ на аркуш≥ формату ј-2 (або 2 аркуш≥ ј-3).  лаузула виконуЇтьс€ в≥д руки, в будь-€к≥й техн≥ц≥ за вибором аб≥тур≥Їнта граф≥чними матер≥алами.
–обота виконуЇтьс€ 3 години, зам≥сть пр≥звища на робот≥ вказуЇтьс€ код, €кий в≥дпов≥даЇ номеру екзаменац≥йного листка.

¬и також можете завантажити наведену програму дл€ самост≥йноњ п≥дготовки (у формат≥ *.pdf).

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЯбqMН@ ”ШѓHchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.