Оновлено
2015-01-14
12:14

Правила прийому абітурієнтів у 2013 році опубліковано на сторінці "Інформація для абітурієнта" сайту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Нижче наводиться перелік питань для підготовки абітурієнтів до проведення фахових випробувань по напряму підготовки  «БУДІВНИЦТВО» та «АРХІТЕКТУРА»

ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.060101 «БУДІВНИЦТВО»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Будівельні матеріали
1. Визначте основні гідрофізичні властивості будівельних матеріалів.
2. Визначте основні теплофізичні властивості будівельних матеріалів.
3. Визначте основні фізико-механічні властивості будівельних матеріалів.
4. Які технологічні властивості будівельних матеріалів Ви знаєте.
5. Перелічіть методи контролю будівельних матеріалів.
6. Охарактеризуйте природні кам’яні матеріали.
7. Охарактеризуйте керамічні матеріали та вироби.
8. Охарактеризуйте види скла та вироби з нього.
9. Які неорганічні в’яжучі речовини використовуються при виготовленні будівельних матеріалів.
10. Дайте характеристику властивостям цементного каменю.
11. Класифікуйте основні ознаки бетонів.
12. Яким чином добавки впливають на властивості бетонів.
13. Охарактеризуйте будівельні розчини та їх призначення.
14. Класифікуйте арматурні вироби.
15. Назвіть галузі застосування полімерних матеріалів та виробів.
16. Які теплоізоляційні матеріали Ви знаєте.

Будівельні конструкції
1. Поясніть термін «споруда», «будівля»
2. Назвіть основні конструктивні елементи будівлі.
3. Назвіть види поверхів. Поясніть чим вони відрізняються.
4. Які вимоги ставлять до будівель?
5. Які конструкції визначають конструктивний тип і схему будівлі?
6. Чим забезпечується просторова жорсткість в без каркасних будівлях?
7. Чим забезпечується просторова жорсткість в каркасних будівлях?
8. Чим сприймається навантаження від перекриття в каркасних будівлях; без каркасних будівлях; з неповним каркасом?
9. Вкажіть вимоги до ґрунтів, що використовують як природні основи.
10. Як класифікують фундаменти за конструкцією?
11. Як захищають підвали від ґрунтової вогкості?
12. Від яких факторів залежить глибина закладання підошви фундаменту?
13. Що називають стіною? Які вони бувають за характером роботи і матеріалом?
14. Назвіть вимоги до стін і основні умови забезпечення монолітності стін з малорозмірних елементів.
15. Що таке балкон, еркер, лоджія?
16. Яку товщину приймають для зовнішніх несучих стін з малорозмірних елементів?
17. Що таке перегородки і як їх класифікують?
18. Як забезпечується звукоізоляція при влаштуванні перегородок?
19. Що називають перекриттям? Які вимоги ставлять до них?
20. Назвіть види перекриття за конструкцією та розташуванням?
21. Як виконується спирання та закріплення залізобетонних порожнистих панелей?
22. Назвіть види світлопрозорого огородження і вимоги до нього?
23. Назвіть елементи віконного заповнення.
24. Назвіть види дверей і їх елементи.
25. Що називають покриттям? З яких елементів воно складається?
26. Які бувають покриття за конструкцією і теплотехнічними характеристиками?
27. Які вимоги ставлять до покриттів?
28. Назвіть форми і основні елементи похилих дахів?
29. Назвіть основні елементи кроквяної системи?
30. Назвіть сучасні покрівельні матеріали для похилих дахів?
31. Охарактеризуйте конструкцію покрівлі із рулонних матеріалів?
32. Поясніть водовідведення із похилих та суміщених дахів.
33. Що називають сходами? Які вони бувають за призначенням, конструкцією, кількістю маршів у межах поверху?
34. Назвіть основні елементи сходів.
35. Яке призначення пандусів в будівлях?

Інженерна геодезія
1. Дайте визначення терміну "Геодезія".
2. Що таке карта, що на ній позначається?
3. Задачі, що вирішуються на планах та картах.
4. Умовні знаки які застосовуються на планах та картах.
5. Призначення нівеліру.
6. Призначення та використання теодоліту.
7. Дайте визначення горизонталі.
8. Які види масштабів ви знаєте?
9. Дайте пояснення визначенню – висота точки.
10. Для чого потрібна геодезія в будівництві?

Основи розрахунку будівельних конструкцій
1. Визначте основні характеристики складових залізобетонних конструкцій.
2. Визначте основні механічні властивості бетону.
3. Визначте призначення, види та класи арматури.
4. Які принципи розташування арматурних виробів в тілі бетону Ви знаєте.
5. Визначте що таке граничні стани будівельних конструкцій.
6. Охарактеризуйте граничний стан першої групи.
7. Охарактеризуйте граничний стан другої групи.
8. Охарактеризуйте види навантажень та впливів на залізобетонні конструкції.
9. Які вимоги висувають до тріщиностійкості залізобетонних конструкцій.
10. Що означає «збір навантажень» на грунт.
11. Класифікуйте основні етапи проектування з\б конструкції (окремі конструкції).
12. Які характеристики ґрунтів впливають на його несучу здатність.
13. Які нормативні документи для проведення розрахунків з\б конструкцій Ви знаєте.
14. Визначте критерії визначення глибини закладання фундаментів.
15. Класифікуйте види залізобетонних виробів.

Технологія та організація будівельного виробництва
1. Дайте класифікацію технологічним процесам будівельного майданчика.
2. Матеріальні та технологічні засоби будівництва.
3. Нормативна та проектна документація будівельного виробництва.
4. Види контролю якості будівельної продукції.
5. Призначення та зміст технологічних карт.
6. Будівельні вантажі та види транспорту в будівництві.
7. Значення земляних робіт в будівництві.
8. Складові циклу земляних робіт.
9. Методи визначення обсягів земляних робіт.
10. Розробка ґрунтів землерийними машинами.
11. Техніка безпеки при виконанні земляних робіт.
12. Види кам’яних кладок.
13. Розчини, що застосовують для кам’яних кладок.
14. Інструменти, пристосування, оснащення що використовуються при веденні кам’яних робіт.
15. Організація роботи мулярів.
16. Місце бетонних та залізобетонних робіт в сучасному будівництві.
17. Типи опалубок та область їх застосування.
18. Виготовлення та транспортування бетонних сумішей.
19. Бетонування конструкцій різних типів.
20. Інструменти та механізми, що використовують при укладанні бетонних сумішей.
21. Склад та структура процесу монтажних робіт.
22. Типи монтажних механізмів.
23. Назвіть основні методи розрахунку монтажних механізмів.
24. Правила техніки безпеки при виконанні монтажних робіт.
25. Роботи по влаштуванню захисних та ізоляційних покрить.
26. Значення та види теплоізоляційних та гідроізоляційних робіт в будівництві.
27. Види та призначення оздоблювальних робіт.
28. Види та призначення штукатурних робіт.
29. Інструменти, механізми та пристосування, що застосовують при виконанні штукатурних робіт.
30. Розчини, що використовують при виконанні штукатурних робіт.
31. Матеріали, що застосовують для облицювальних робіт.
32. Види малярних робіт.
33. Класифікація матеріалів для малярних робіт.
34. Контроль якості малярних робіт.
35. Технологія влаштування підлог з штучних матеріалів.
36. Технологія влаштування підлог з дощок та паркету.
37. Технологічні особливості влаштування монолітних підлог.
38. Склад та організація робіт, що передують будівництву.
39. Склад та зміст проекту організації робіт.
40. Склад та зміст проекту виконання робіт.
41. Сутність та різновиди будівельних потоків.
42. Склад і призначення календарних планів.
43. Вихідні дані для побудови календарних планів.
44. Принципи побудови графіку завозу та розходу матеріалів та руху машин і механізмів по об’єкту.
45. Призначення та зміст будівельних генеральних планів.
46. Вихідні дані для проектування будівельних генеральних планів.
47. Проектування і розміщення на будгенпланах тимчасових будівель та споруд.
48. Види тимчасових доріг на будмайданчиках.
49. Проектування тимчасового електропостачання та будівельний майданчик.
50. Проектування тимчасового водопостачання на будівельний майданчик.
51. Органи нагляду за будівництвом. 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ» І «МАГІСТР» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА

1. Кінематичний аналіз стержневих систем.
Диски та з’єднання. Формула Чебишова. Способи з’єднання дисків. Методи вивчення реакцій з’єднань.
2. Основи статичного розрахунку статично визначуваних стержневих систем.
Плоскі ферми. Багатопрогонові балки. Тришарнірна арка. Плоскі прості та складені рами.
3. Теорія переміщень.
Робота зовнішніх і внутрішніх сил. Можлива і дійсна робота. Узагальнені сили і переміщення. Формула Максвелла-Мора. Правило Верещагіна і формула Сімпсона- Корноухова.
4. Основи розрахунків на рухоме навантаження.
Поняття про лінії впливу. Лінії впливу в однопрогонних та багато-прогонних балках. Лінії впливу в простих фермах. Навантаження ліній впливу.
5. Статично невизначувані системи.
Основні властивості. Ступінь статичної невизначуваності. Методи розрахунку.
6. Метод сил.
Основна система і основні невідомі методу сил. Канонічні рівняння методу сил. Визначення і перевірка коефіцієнтів канонічних рівнянь. Визначення дійсних зусиль. Розрахунок симетричних рам.
7. Нерозрізні балки.
Рівняння трьох моментів. Метод момент них фокусів. Розрахункові зусилля та огинаючі епюри.
8. Метод переміщень.
Основні невідомі й основна система. Канонічні рівняння методу переміщень. Визначення коефіцієнтів системи розв’язування рівнянь. Розрахунок симетричних рам.
9. Метод скінчених елементів для стержневих систем.
Дискретна модель. Типи скінчених елементів. Вузлові характеристики дискретної моделі. Кінцеві характеристики і матриці жорсткості стержневого скінченого елемента. Матриця жорсткості дискретної моделі. Визначення дійсних зусиль.
10. Стійкість споруд.
Основні поняття стійкості споруд. Методи розрахунків. Застосування методу переміщень. Рівняння стійкості та його розв’язання.
11. Основи динаміки споруд.
Основні поняття динаміки споруд. Системи з одним ступенем вільності. Диференціальне рівняння руху. Вільні та змушені коливання без урахування та з урахуванням сил опору. Система з багатьма ступенями вільності. Вільні та змушені коливання систем з багатьма ступенями вільності. Визначення динамічних зусиль.

МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

1. Загальні відомості про металеві конструкції.
Короткий історичний нарис розвитку металевих конструкцій (МК) в Україні. Вимоги, що ставляться до МК. Галузі застосування МК. Принципи проектування.
2. Будівельні сталі.
Загальні відомості про матеріали МК. Робота сталі під статичним навантаженням. Діаграма роботи сталі на розтяг. Механічні характеристики сталі. Вибір сталі для будівельних конструкцій. Вплив різних факторів на роботу сталі ( робота в умовах складного напруженого стану, при нерівномірному розподілі напружень, при повторному навантаженні без та з перервою). Відомості про механічні характеристики алюмінієвих сплавів. Сортамент прокатної сталі.
3. Основи розрахунку металевих конструкцій.
Види напружень. Методи розрахунку за граничними станами. Групи граничних станів. Коефіцієнти надійності. Навантаження і впливи. Нормативні та розрахункові навантаження. Нормативні та розрахункові опори сталі.
4. Робота і розрахунок елементів металевих конструкцій.
Граничні стани та розрахунок розтягнення, центрально стиснених та позацентрово стиснених елементів, а також тих, що згинаються. Врахування розвитку обмежених елементів, що працюють на кручення. Особливості розрахунку елементів за європейськими стандартами.
5. Зварні з’єднання. Види з’єднань. МК та їх загальна характеристика.
Способи зварювання. Типи швів і з’єднань. Деформації та напруження при зварюванні. Розрахунок і конструювання стикових і кутових з’єднань. Особливості роботи, розрахунку і конструювання комбінованих з’єднань.
6. Болтові з’єднання. Матеріали болтових з’єднань.
Матеріали болтових з’єднань. Робота болтових та заклепкових з’єднань. Розрахунок та конструювання болтових з’єднань.
7. Балки. Балочні клітки.
Призначення, конструктивні схеми, типи сполучень балок. Види настилів. Розрахунок настилів. Підбір та перевірка несучої здатності та жорсткості прокатних балок. Складені балки. Типи їх перерізів. Основи розрахунку. Підбір перерізу складеної балки. Перевірка нормальних, дотичних,приведених місцевих напружень, місцевої та загальної стійкості. Визначення прогину балок. Вузли обпирання та поєднання балок.
8. Центрально стиснуті колони.
Призначення, конструктивні схеми, типи сполучень балок. Види настилів. Розрахунок настилів. Підбір та перевірка несучої здатності та жорсткості прокатних балок. Складені балки. Типи їх перерізів. Основи розрахунку. Підбір перерізу складеної балки. Перевірка нормальних, дотичних,приведених місцевих напружень, місцевої та загальної стійкості. Визначення прогину балок. Вузли обпирання та поєднання балок.
9. Каркаси промислових будівель.
Типи каркасів промислових будівель, їх характеристика. Технологічні та економічні вимоги щодо компоновки каркасів. Елементи каркасі – поперечна рама, підкранові конструкції, фахверк, ліхтарі. Типи покриття та стін. Використання стальних профільованих настилів. Елементи поперечних рам – ригелі, колони, їх типи та загальні конструктивні рішення. Типи перерізів колон та елементів ригелів. Компоновка каркасів одноповерхового та багатоповерхового будівель. Температурні шви. Розбиття сітки колон. Навантаження, що діють на каркас. Визначення навантажень від снігу, вітру, кранів. Основи розрахунку каркасних будівель від прикладених зусиль в елементах каркасу.
10. Колони каркасів одноповерхових виробничих будинків.
Колони постійного перерізу, ступінчастого та роздільного типів. Розрахункові довжи¬ни колон. Розрахунок і конструюванні суцільних колон. Перевірка міцності та стійко¬сті позацентрово стиснутих колон. Порядок підбору перерізу. Забезпечення місцевої стійкості поличок та стінки перерізу. Розрахунок і конструюванні наскрізних колон. Перевірка стійкості колони та її гілок. Розрахунок і конструювання підкранової сту¬пені колони. Стики колон. Розрахунок і конструювання баз суцільної та наскрізної ко¬лони. Форми покритті.
11. Ригелі поперечних рам каркасу.
Типи ригелів поперечних рам каркасу. Суцільні та наскрізні ригелі. Основи проекту¬вання ферм. Розрахункові довжини та граничні гнучкості елементів ферм. Підбір пе¬рерізів елементів. Конструювання вузлів ферм з різними типами перерізів елементів. Розрахунок вузлів. Вузли поєднання наскрізних ригелів з колонами. Монтажні вузли ферм.
12. Підкранові конструкції виробничих будівель.
Призначення підкранових конструкцій. Типи підкранових і гальмівних конструкцій. Компоновка підкранових конструкцій. Основи розрахунку підкранових та гальмівних конструкцій. Визначення нормальних напружень в поясах підкранових балок. Переві¬рка місцевих і приведених напружень. Розрахунок на витривалість.
13. Каркаси багатоповерхових будинків.
Типи каркасів багатоповерхових будинків. Рамний, в'язевий, рамно-в'язевий каркаси. Сучасні конструктивні рішення каркасів. Правила компоновки каркасів. Основи роз¬рахунку. Елементи багатоповерхових каркасів. Типи перерізів колон і ригелів. Вузли поєднання ригелів з колонами. Розрахунок і конструювання шарнірних та жорстких вузлів.
14. Великопрольотні конструкції покрить.
Основи формоутворення багатопрольотних конструкцій. Плоскі та просторові конс¬трукції, їх загальна характеристика, переваги і недоліки. Балочні, рамні та арочні конструкції. Основи компоновки, характеристика, розрахунок. Типи перерізів елементів конструкцій покриття. Вузли поєднання елементів. Висячі та вантові конструкції. Основи роботи та розрахунку гнучких елементів. Конструктивні схеми, боротьба з деформативністю, характерні вузли. Структурні конструкції. Принципи формоутворення. Типи перерізів елементів. Вузли поєднання елементів. Основи розрахунку структур Куполи, решітчасті оболонки, склепіння. Конструктивні рішення, основи розрахунку. Принципові вузли поєднання елементів.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ

1. Залізобетон з ненапруженою та напруженою арматурою.
2. Основні фізико-механічні властивості бетонів. Класи бетонів. Нормативні та розрахункові значення міцності.
3. Пружні та непружні властивості бетону. Модуль пружності, модуль деформації, граничні, деформації бетону.
4. Арматура. Класи арматури. Механічні властивості та реологічні характеристики арматури. Нормативні та розрахункові значення міцності арматури.
5. Основні положення розрахунку залізобетонних конструкцій за теорією граничних станів.
6. Стадії напруженого стану перерізів залізобетонних елементів без попереднього напруження арматури при згинанні, стиску та розтягу.
7. Поняття про розрахункову (робочу) висоту перерізів, висоту стиснутої зони, відносну висоту стиснутої зони та її граничне значення для елементів з арматурою без попереднього напруження.
8. Елементи з напруженою арматурою. Стадії напружено-деформованого стану. Втрати початкового напруження.
9. Розрахунок міцності перерізів нормальних до поздовжньої осі елементів прямокутного, таврового, двотаврового перерізів із ненапруженою та напруженою арматурою.
10. Визначення площі арматури нормальних перерізів елементів прямокутного, таврового профілів за нормами СНиП 2.01.03-84*.
11. Розрахунок міцності похилих перерізів. Конструювання поперечної та відігнутої арматури. Розрахунок коротких консолей.
12. Стиснуті елементи з випадковими ексцентриситетами. Визначення міцності і підбір арматури в стиснутих елементах.
13. Позацентрово стиснуті елементи. Елементи з симетричною і несиметричною арматурою.
14. Розтягнуті елементи із звичайною і напруженою арматурою. Розрахунок міцності та конструювання.
15. Конструктивні та розрахункові схеми каркасних багатоповерхових будівель. Забезпечення горизонтальної жорсткості каркасних будинків.
16. Типи перекриттів багатоповерхових каркасних будівель.
17. Розрахунок балок монолітних ребристих перекриттів.
18. Поняття про розрахунок залізобетонних елементів за методом граничної рівноваги.
19. Збірні залізобетонні перекриття.
20. Основні поняття і передумови методу граничних станів щодо визначення експлуатаційних характеристик залізобетонних конструкцій.
21. Розрахунок по утворенню тріщин у центрально-розтягнутих та згинальних елементах.
22. Розрахунок залізобетонних елементів за розкриттям і закриттям тріщин.
23. Кривизна осі елемента на ділянках із тріщинами та без тріщин в розтягнутій зоні.
24. Розрахунок прогинів залізобетонних конструкцій.
25. Конструктивні схеми каркасних одноповерхових будівель.
26. Типи колон виробничих одноповерхових будівель.
27. Фундаменти під колони виробничих будівель.

ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ

1. Класифікація ґрунтів для будівельних цілей.
2. Показники фізико-механічних властивостей ґрунтів та методи їх визначення.
3. Загальна характеристика класів ґрунтів. Похідні характеристики ґрунту, їх розрахунок та використання для практичних цілей.
4. Основні закономірності механіки ґрунтів.
5. Водні властивості ґрунтів. Взаємодія ґрунтового скелету з поровою водою. Гідродинамічний тиск при фільтрації води в ґрунті.
6. Стиснення ґрунту в умовах одно- та тривісного напруженого стану. Компресійні випробування, визначення модуля деформації, коефіцієнтів бокового тиску і бокового розширення.
7. Зсування ґрунтів при простому та тривісному стисненні. Закон Купона. Умова міцності Кулона-Мора. Визначення питомого зчеплення та кута внутрішнього тертя ґрунтів в лабораторних і польових умовах.
8. Розподіл напружень в ґрунтовому середовищі при різних умовах завантаження. Визначення тиску ґрунту від власної ваги та додаткового тиску в інженерній практиці.
9. Розподіл напружень по підошві фундаментів.
10. Види деформацій ґрунтових основ та фактори, що їх обумовлюють.
11. Розрахунок деформацій основи за методами норм.
12. Особливості розрахунку осідання основи в часі.
13. Граничний стан ґрунтової основи. Характеристики та можливі випадки його проявлення.
14. Фази деформації ґрунтової основи при місцевому завантаженні. Критичні навантаження на ґрунт основи та їх визначення.
15. Розрахунковий опір ґрунту основи, його визначення та використання на практиці.
16. Особливості розрахунку основи за несучою здатністю. Реологічні процеси в грунтах та їх врахування при цих розрахунках.
17. Класифікація фундаментів; характеристика матеріалу, що використовується для їх влаштування.
18. Оцінка ґрунтових умов майданчиків будівництва, визначення мінімальної глибині закладання фундаментів.
19. Фундаменти неглибокого закладання, їх характеристика.
20. Розрахунок центрально та позацентрово навантажених жорстких і гнучких фунда-ментів, особливості їх конструкцій.
21. Збірні та монолітні стрічкові, стовпчасті та плитні фундаменти. Особливості їх розрахунку, конструювання та влаштування.
22. Методи влаштування штучних основ, особливості їх розрахунку.
23. Класифікація паль та пальових фундаментів, область їх використання.
24. Несуча здатність забивних, буронабивних. буроїн'єкційних та вдавлюваних одиночних паль на стиск та висмикування.
25. Особливості розрахунку пальових фундаментів за несучою здатністю та деформаціями основи.
26. Фундаменти глибокого закладання, область їх використання. Особливості конструкції, розрахунку та влаштування.
27. Фундаменти в особливих ґрунтових умовах. Сильностисливі, насипні, просідаючі та набухаючі ґрунти як основа промислових та цивільних будівель. Загальні вимоги для проектування фундаментів на таких ґрунтах.
28. Основи і фундаменти на просідаючих лесових ґрунтах. Визначення величини відносного просідання та початкового тиску просідання. Розрахункові схеми лесової основи. Розрахунок фундаментів неглибокого закладання та пальових на просідаючих ґрунтах України.
29. Фундаменти при динамічній дії: в сейсмічних районах та при роботі машин з динамічним навантаженням.
30. Особливості експлуатації, підсилення та реконструкції фундаментів в різних ґрунтових.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

1. Основи технології будівельних процесів.
Будівельні процеси. Будівельні робітники. Організація і продуктивність праці. Механізація будівельних процесів. Потоковість будівельних процесів. Нормативна і проектна документація. Проектування технології виконання будівельно-монтажних робіт. Техніко-економічні показники. Контроль якості будівельно-монтажних робіт і продукції. Охорона праці і протипожежний захист об’єктів будівництва.
2. Підготовчі роботи
Підготовка майданчика. Робочі місця і технологічні зони. Складання будівельних матеріалів і конструкцій.
3. Транспортні роботи
Транспортування будівельних матеріалів і конструкцій.
4. Земляні роботи
Способи виконання земляних робіт. Підготовчі та допоміжні роботи. Розроблення ґрунту механічним, гідромеханічним способом. Укладання, ущільнення та зворотна засипка ґрунту. Виконання земляних робіт в зимових умовах.
5. Влаштування паль.
Види паль. Технологія заглиблення заздалегідь виготовлених паль. Виготовлення монолітних паль. Організація пальових робіт. Особливості влаштування паль в скла¬дних умовах.
6. Бетонні та залізобетонні роботи.
Опалубні роботи. Арматурні роботи. Бетонування конструкцій. Вистоювання бетону і догляд за ним. Контроль міцності бетону. Розпалублення конструкцій. Виконання бетонних робіт в зимових умовах та умовах сухого жаркого клімату.
7. Кам'яні роботи.
Кладка з дрібного природного штучного каменю. Кладка з великих блоків правильної форми. Виконання кам'яних робіт в зимових умовах. Контроль якості виконання робіт.
8. Монтаж будівельних конструкцій.
Організаційно-технологічна структура монтажу. Монтажна технологічність будівельних конструкцій. Підйомні та підйомно-транспортні засоби. Транспортні та підготовчі процеси. Методи монтажу будівельних конструкцій. Прийоми виконання монтажних операцій. Монтаж елементів залізобетонних і металевих конструкцій. Складання, встановлення та монтаж дерев'яних конструкцій.
9. Улаштування захисних покриттів.
Улаштування покрівель. Улаштування гідроізоляційних покриттів. Улаштування теплоізоляції. Улаштування протикорозійних покриттів.
10. Опоряджувальні роботи.
Склярські роботи. Штукатурні роботи. Малярні роботи. Шпалерні роботи. Облицювальні роботи. Улаштування підлог. Особливості технологи виконання опоряджувальних робіт у зимових умовах та умовах жаркого клімату.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

1. Організаційно-технологічні моделі, що застосовуються в будівельному виробництві.
Основні види моделей, які використовують при проектуванні організації будівельного виробництва, їх позитивні якості й недоліки. Класифікація сіткових графіків. Елементи сіткових графіків та їх характеристика. Правила побудови та укрупнення сіткових графіків. Часові параметри сіткових графіків. Розрахунок сіткових графіків.
2. Потокові методи організації будівництва.
Характеристика послідовного, паралельного та потокового методу організації будівництва. Основні особливості потокового методу та етапи проектування потоку у будівництві. Класифікація потоків, які застосовують у будівництві. Параметри будівельних потоків. Графічні та аналітичні методи проектування неритмічних потоків.
3. Підготовка будівельного виробництва.
Значення та основні етапи підготовки до будівництва. Підготовка до будівниці об’єкта. Підготовка будівельної організації.
4. Документація з організації будівництва та виконання робіт.
На підставі яких вихідних матеріалів здійснюється розроблення проекту організації будівництва (ПОБ). Склад та призначення основних документів, що входять до нього. На підставі яких вихідних матеріалів розробляється проект виробництва робії Склад та призначення основних документів, що входять до ПВР. У чому поля принципова відмінність між ПОБ і ПВР.
5. Календарні плани будівництва окремих будівель та споруд у складі ПВР
На основі яких вихідних матеріалів (даних) здійснюється розроблення календарного плану. На основі яких даних та з урахуванням яких факторів визначають обсяги робіт у вартісних натуральних показниках. Можливі засоби визначення трудомісткості (машиномісгкості) робіт. Можливі засоби визначення тривалості, змінності робіт та чисельності робітників і механізмів, що залучаються до виконання окремих робіт. Як визначається ПОтреба в матеріальних ресурсах при виконанні окремих видів робіт. Характеристика способів оцінювання ефективності розроблених варіантів календарних планів.
6. Проектування будівельних генеральних планів та тимчасових споруд на будівельному майданчику.
Що прийнято розуміти під терміном "Будівельний генеральний план". Призначення та види будгенпланів. Що мається на увазі під терміном "тимчасові будівлі", їх класифі¬кація. Характеристика основних принципів і правил, якими слід керуватися при проектуванні будгенпланів. Класифікація завдань (задач), які вирішуються при проектуванні будгенпланів. На основі яких вихідних даних здійснюється проектування будгенпланів. Склад і зміст будгенплану (загально майданчикового та об'єктного). Порядок проектування об'єктних будгенпланів. Які техніко-економічні показники враховують¬ся при оцінюванні розроблених варіантів будгенпланів. Як визначається потреба в адміністративно-побутових, складських приміщеннях і потреби в енергоресурсах при розробленні будгенпланів.
7. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Особливості прийняття в експлуатацію об'єктів державного та недержавного замовлення. Склад
державної та робочої приймальної комісії. Акти робочої та державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

1. Інвестиції та капітальні вкладення. Економічна експертиза інвестицій (капітальних вкладень). Поняття капітальних вкладень як одної із форм інвестицій. Технологічна, галузева та відтворювальна структура капітальних вкладень. Капітальні вкладення у виробничу та невиробничу сфери. Структура капітальних вкладень за джерелами фінансування та формами власності. Задачі та методи економічної експертизи інвестицій (капітальних вкладень). Прості методи: термін окупності, середня ставка доходу. Методи дисконтування грошових потоків: NPV (чистої теперішньої вартості); РІ (індексу прибутковості); IRR (внутрішньої норми ефективності). Поняття та обґрунтування норм дисконтування. Порівняльна ефективність капітальних вкладень. Зіставлення різних у часі одноразових та поточних витрат. Інтегральний розрахунок порівняльної ефективності. Визначення економічного ефекту від скорочення терміну будівництва.

2. Ціноутворення у будівництві та кошторисна справа. Державні будівельні норми України ДБНД.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва". Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві. Види кошторисах нормативів. Порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів. Правила складання інвесторської кошторисної документації. Елементи будівництва. Види інвесторської кошторисної документації. Порядок складання локальних та об'єктних кошторисів. Прямі витрати. Загальновиробничі витрати. Кошторисна трудомісткість. Кошторисна заробітна плата. Порядок складання локальних та об'єктних кошторисних розрахунків. Відомості ресурсів до локальних та об'єктних кошторисів. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва. Кошторисний прибуток. Адміністративні витрати підрядних будівельно-монтажних організацій. Урахування ризику всіх учасників будівництва.

3. Основні виробничі фонди будівельних організацій. Поняття, класифікація і структура основних фондів. Активна та пасивна частини. Форми та джерела відтворення основних фондів. Основні виробничі та невиробничі фонди. Методи оцінки основних виробничих фондів. Фізичний і моральний знос. Амортизація. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань відповідно до законодавства України. Прискорена амортизація та методи її розрахунку: кумулятивний, зменшення залишкової вартості прискореного зменшення залишкової вартості. Економічні показники використання основних виробничих фондів. Фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність механоозброєність праці. Лізинг, стан і перспективи його використання організації будівельного комплексу.

4. Оборотні кошти будівельних організацій. Поняття, склад і джерела утворення оборотних коштів. Схема кругообігу оборотних коштів. Власні та позикові кошти, оборотні виробничі фонди та фонди обігу. Визначення мінімально необхідного руху оборотних коштів (нормування оборотних коштів у створеннях виробничих засобів незавершеного виробництва). Ефективність використання оборотних коштів економічні показники використання. Коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту. Економічне значення прискорення оборотності оборотних коштів. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів.

5. Трудові ресурси та продуктивність праці в будівництві. Склад та структура. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів. Поняття продуктивності праці економічне значення її зростання. Вартісні та натуральні показники продуктивності праці. Фактори підвищення продуктивності праці.

6. Організація оплати праці в будівництві. Соціальні та економічні функції організації праці. Тарифна система. Тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифні сітки. Тарифні ставки. Мінімальний розмір заробітної плати. Форми та системи оплати праці робітників. Відрядна та погодинна оплата праці. Акордно - преміювальні системи, колективний заробіток бригади та його розподіл. Оплата праці спеціалістів. Контрактна система найму.

7. Собівартість будівельної продукції. Поняття собівартості як одного з основних узагальнюючих показників діяльності будівельної організації. Основні класифікаційні ознаки витрат. Операційні витрати за сферами їх здійснення. Економічні елементи операційних витрат. Калькуляційні статті витрат. Поділ витрат на постійні та тимчасові. Основні фактори скорочення витрат на будівельну продукцію.

8. Прибуток та рентабельність діяльності будівельної організації. Поняття про прибуток як одного з основних узагальнюючих показників діяльності будівельної організації. Кошторисний, плановий та фактичний прибуток за укладеними контрактами, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. Оподатковуваний прибуток. Валові доходи. Валові витрати. Ставка оподаткування. Податкові пільги. Чистий прибуток, напрями його використання. Фонди нагромадження та фонди споживання. Формування фондів виробничого розвитку, фондів матеріального заохочення та соціального розвитку. Дивідендна політика. Резервні фонди. Фактори збільшення чистого прибутку. Показники рентабельності. Рентабельність реалізованої продукції. Рентабельність капіталу (активів). Рентабельність виробничих фондів. Фактори зростання показників рентабельності. 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.060102 «АРХІТЕКТУРА»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Галузь знань: 0601 – Будівництво та архітектура

Особи, які вступають на напрям підготовки 6.060102 "Архітектура" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" у даному напрямі приймаються на другий курс навчання.
Прийом зазначеної категорії вступників, здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами за фаховим вступним випробу-ванням.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1.1 Типологія будівель і споруд

Вплив природно - кліматичних умов на проектування житла. Орієнтація житлових будинків. Інсоляція. Квартира та її елементи. Типи квартир. Зонування приміщень. Індивідуальні одноквартирні будинки. Типи об'ємно-планувальних рішень. Індивідуальні будинки. Склад приміщень.
Конструктивні особливості будинків присадибного типу. Планування ділянки.
Зблоковані будинки. Схеми блокування. Особливості планування квартир. Секційні будинки. Секція. Типи секцій. Односекційні будинки. Особли-вості планування. Коридорні будинки. Переваги і недоліки.
Галерейні будинки. Характеристика. Конструктивні рішення багатопо-верхових житлових будинків. Техніко-економічні показники житлових будинків.
Громадські споруди. Їх містобудівельна роль. Класифікація. Основні схеми взаємозв'язку приміщень в громадських спорудах. Класифікація готелів.
Класифікація дитячих дошкільних установ. Склад приміщень. Архітектурно-планувальні композиції дитячих садків. Санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги до дитячих садків. Планування ділянки дитсадка.
Школи. Класифікація. Склад приміщень школи. Учбові приміщення. Спортивні приміщення. Приміщення культурно-масового призначення. Шкільна їдальня. Архітектурно-планувальні композиції шкіл. Склад приміщень школи. Санітарно-гігієнічні вимоги.
Кінотеатри. Класифікація. Склад приміщень. Функціональна схема приміщень кінотеатру. Приміщення глядацького комплексу. Приміщення демонстраційного комплексу кінотеатрів (глядацький зал, кінопроекційна).
Театри. Склад приміщень. Приміщення глядацького комплексу. Види театрів. Приміщення демонстраційного комплексу театрів.
Церкви. Основні частини храмів та їх функції. Форма, символіка. Завершення храмів.
Підприємства громадського харчування. Класифікація. Склад і взаємозв'язок приміщень. Схема функціонального зонування підприємств громадського харчування. Планувальні вимоги.
Підприємства торгівлі. Характеристика основних типів. Основні об'ємно-планувальні схеми магазинів і ринків. 

1.2 Планування та забудова населених місць

Система озеленення міста. Призначення і функції. Загальні техніко-економічні показники території мікрорайону. Фактори, що впливають на вибір території. Вимоги до території для нового будівництва. Основні функції і зони міста.
Мікрорайон і його характеристики. Види і форми розселення які ви знаєте. Житловий район, його основні характеристики.
Стадії містобудівельного проектування.
Основні причини та передумови виникнення міст. Поділ міст за господарським профілем та чисельністю. Поділ міст за адміністративним і культурним значенням і характером розвитку.
Вулична мережа. Композиції міських центрів. Вимоги до планування центру. Вимоги, які ставляться до містобудівельних об'єктів. Основні принципи систематизації містобудівельних вимог.
Обстеження території для проектування та будівництва.

1.3 Реставрація і реконструкція будівель та споруд

Обгрунтувати відмінність між реставрацією і реконструкцією. Охоронні зони архітектурних пам'яток.
Послідовність виконання проекту реконструкції і реставрації. Види фіксації пам'яток архітектури.
Послідовність проведення дослідницької роботи перед виконанням проекту реставрації чи реконструкції споруди.

1.4 Історія архітектури

Особливості архітектури Древнього Єгипту. Храмові комплекси Древнього Єгипту.
Характеристика архітектури Древньої Греції класичного періоду. Типи давньогрецьких храмів.
Особливості Давньоримської архітектури. Римські форуми.
Формування хрестово-купольного храму в архітектурі Візантії.
Характерні риси романської архітектури.
Тектоніка готичної архітектури. Найвідоміші готичні храми Західної Європи.
Італійський ренесанс.
Архітектура Київської Русі.
Зародження міжнародного стилю "Функціоналізм", "Чикагська школа", "Баухауз".
Стилістичні течії ХХ ст.. Найвідоміші українські архітектори, архітекту-рні пам’ятки, ансамблі.
Особливості стилю конструктивізм.
Досягнення архітектури радянської доби. Визначні архітектори.
Найвизначніші архітектурні пам’ятки в м. Чернівці, архітектурні стилі.
Архітектура Києва. Особливості "Українського барокко".
Вплив суспільно-економічних відносин на формування архітектурного стилю.

1.5 Нарисна геометрія

Види проекціювання. Їх застосування. Види аксонометричних проекцій.
Поняття про проекційне креслення. Дати визначення розрізу і січення. Види розрізів і січень.
Основні складові елементи при побудові перспективи.

1.6 Конструкції будівель і споруд

Основи будівель. Фундаменти. Міжповерхові та горищні перекриття. Підлоги. Класифікація, вимоги. Горищні скатні дахи. Суміщенні плоскі дахи.
Внутрішні сходи. Конструктивні рішення. Традиційні та сучасні конструкції житлових будинків. Балкони, лоджії, еркери, світлові ліхтарі. Конструктивне рішення.

2. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

2.1 ТВОРЧИЙ КОНКУРС "КЛАУЗУРА НА ЗАДАНУ ТЕМУ "

Тема, яка може виноситись на конкурс: "Мала архітектурна форма" ("Кіоск", "Зупинка для громадського транспорту"," Павільйон " ).
Склад клаузури: план, два фасади, розріз, перспективне зображення (аксонометрія). Робота виконується на аркуші формату А-2 (або 2 аркуші А-3). Клаузула виконується від руки, в будь-якій техніці за вибором абітурієнта графічними матеріалами.
Робота виконується 3 години, замість прізвища на роботі вказується код, який відповідає номеру екзаменаційного листка.

Ви також можете завантажити наведену програму для самостійної підготовки (у форматі *.pdf).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterF#?Ы¤@ Ґжkchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.