Оновлено
2020-05-29
12:45

НОВИНИ та ОГОЛОШЕННЯ


2015-07-03 12:35:00
 

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — один із найстаріших класичних університетів в Україні. Сьогодні в університеті функціонує 2 інститути та 11 факультетів, серед яких є факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Історія факультету розпочинається з 2008 року, коли рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича було надано право на підготовку бакалаврів за напрямками 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» (галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура») і здійснено перший набір абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста. Перший випуск будівельників спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» був у 2012 році, а архітекторів  спеціалістів зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд» у 2013 році.

  У вересні 2013 року на базі загально університетської кафедри архітектури та будівництва та факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в м. Вижниця було утворено факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва в складі кафедр архітектури, будівництва, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Очолює факультет професор І.М.  Фодчук.

  Факультет створювався з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть забезпечувати виконання інженерно-конструктивних, архітектурно-проектувальних та дизайнерських рішень в галузі будівництва.

  Прийом на напрям 6.060102 «Архітектура» здійснюється: на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 4 роки) за сертифікатами ЗНО з української мови та математики, а також профілюючого творчого конкурсу з трьох окремих випробувань (рисунку, композиції та креслення); на базі ОКР молодшого спеціаліста (2,5 роки) за вступним комплексним випробуванням - теоретичного іспиту та творчого конкурсу - клаузури.

  У цьому році вперше планується здійснити набір на спеціальність 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» за ОКР магістра, а також  спеціаліста (1,5 року) – на основі фахового комплексного іспиту.
  Після присудження освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з спеціальності «Архітектура будівель і споруд» випускники  володіють такими знаннями та вміннями:

 • сучасні знання у галузі моделювання архітектурних об’єктів, засобів архітектурної, інженерної та комп’ютерної графіки;
 • базові знання про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, правила виконання робочої проектної документації;
 • удосконалення знань з історії розвитку світової та української архітектури і мистецтва;
 • уявлення про сучасні принципи і норми зонування, планування, розробки об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів;
 • базові знання і навички для здійснення самостійного планування і організації проектної, архітектурної та дизайнерської діяльності.

  Застосування знань і навичок:

 • володіння сучасними комп’ютерними програмами, системами та технологіями для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe PhotoShop, CorelDraw, Paint), тривимірних архітектурних об’єктів (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max);
 • здатність застосовувати естетичні принципи та композиційні закони формоутворення;
 • володіння спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, художніми матеріалами;
 • здатність володіти  професійними знаннями в області розробки ескізних, робочих проектів архітектурних об’єктів різного типу, дизайну архітектурного середовища, інтер’єрів та екстер’єрів будівель;
 • здатність виконувати розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляти креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами програмного забезпечення (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max) , макет об’єкту, розробляти окремі вузли та архітектурні деталі.

  Формування суджень:

 • здатність до письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного матеріалу;
 • здатність до формулювання основного змісту, ідеї об’єкту, що розробляється;
 • здатність вести професійний діалог, дискусію, володіння професійною термінологією;
 • вміння аргументувати і доводити переваги окремих технічних, архітектурних планувальних просторових рішень.

  Прийом на навчання на напрям 6.060101 «Будівництво»  здійснюється на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 4 роки) за сертифікатами ЗНО з української мови, математики та фізики, а також на базі ОКР молодшого спеціаліста, термін навчання - 2 роки, за ОКР спеціаліста та магістра – 1 рік (1,5 роки- перевір). Вступними випробуваннями є фахові іспити.

  Після присудження освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з промислового і цивільного будівництва випускники  володіють такими знаннями та вміннями:

 • правила конструювання залізобетонних і металевих конструкцій, принципи компоновки і розрахунку залізобетонних перекритій різних типів, фундаменти неглибокого закладення, конструкції одноповерхових та багатоповерхових будівель;
 • технологію і організацію ведення будівельних робіт та нормування праці в будівництві;
 • організацію, планування  і управління будівельного виробництва, методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;
 • планування економічної діяльності будівельної організації, планування економічних показників і будівельних процесів;
 • компонувати залізобетонні перекриття, одноповерхові будівлі з використанням залізобетонних і металевих конструкцій, перевіряти міцність окремих елементів будівель і споруд;
 • підібрати машини і обладнання для ведення будівельних робіт, розробити схеми  ведення робіт, складати технологічні карти на окремі види основних будівельних процесів;
 • розробляти  проекти організації будівництва та проекти виконання робіт, оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи;
 • складати локальний та об’єктний кошториси будівництва, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну вартості будівництва, вміти визначити основні техніко-економічні показники проекту.

  У відділенні факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в м.Вижниця проводиться підготовка фахівців за ОКР бакалавра та спеціаліста зі спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво». Прийом на навчання на напрям 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» за ОКР бакалавра здійснюється на базі ОКР молодшого спеціаліста, термін навчання - 2 роки, за ОКР спеціаліста – 1 рік. Вступними випробуваннями є фахові творчі іспити.

  Навчальний процес на кафедрах факультету забезпечують професори, доктори архітектури, мистецтвознавства, технічних та фізико-математичних наук, доценти, кандидати архітектури, технічних та фізико-математичних наук, а також заслужені архітектори, художники та будівельники України, асистенти. До навчального процесу залучаються провідні практикуючі архітектори та будівельники міста та області. Застосування практичних навичок студентів забезпечують лабораторії факультету: «Діагностики будівельних конструкцій і матеріалів», «Комп’ютерного та автоматизованого проектування», спеціалізовані аудиторії макетування, скульптури, рисунку, живопису та інші. Використовується і навчально-педагогічний та науковий потенціал інших факультетів та університетів.

  На факультеті налагоджена тісна навчально-науково-методична співпраця з провідними закладами України, зокрема, з: Національним університетом «Львівська Політехніка», Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ін.

   

  Неодноразово на протязі навчального процесу на базі факультету відбуваються практичні семінари з тем «Енергоефективних технологій», «Монтажу інженерних мереж», «Новітніх матеріалів у рамках всеукраїнського архітектурного фестивалю».

  Факультетом укладено угоди про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці за такими основними напрямками:

 1. Реалізація спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста);
 2. Спільна участь у виставках, конференціях та презентаціях архітектурно-будівельного напрямку;
 3. Реалізація спільних науково-дослідницьких проектів;
 4. Сприяння розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м. Чернівці.

  Укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України.

  Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі, Австрії, Німеччини, зокрема з Університетом прикладних наук м. Любек (Німеччина), з 2013 року здійснюється проект в рамках програми DAAD «Практичні партнери історичного міста».

   

  В рамках проекту DAAD «Планування та будівництво історичного міста» між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Вищою технічною школою в м. Любек Німеччина реалізується практичне навчання студентів для реставрації старої частини міста Чернівці, оскільки архітектори в м. Любек мають великий досвід перепланування та здійснення реставрації будівель, охорони пам’ятників, планування середовища, оформлення вулиць та площ. Реставраційні досягнення в старому місті Любек зразково показують поле діяльності інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та фахівців з охорони пам’ятників, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО, і тому вимагають для обміну досвідом подальшого практично-орієнтованого розвитку навчального процесу в Чернівцях та Любеку.

   

  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва приймає активну участь у життєдіяльності міста , неодноразові поїздки викладачів та студентів в університети  країн Європи дають змогу постійно удосконалювати навчальний процес перейманням закордонного досвіду. Дружній колектив співробітників та студентів факультету запрошують на навчання всіх активних та небайдужих до будівельної галузі абітурієнтів.

  Випускники факультету освоюють такі фахові спеціальності:

  З будівництва: інженер конструктор; інженер кошторисник; інженер технолог;

  З архітектури: архітектор проектувальник; дизайнер інтер’єру та екстер’єру; графічний дизайнер; архітектор реставратор;

 

  Детальна інформація за посиланням http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/colleges або за контактним телефоном (0372)51-06-56 – деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

Новак Євгенія
Довгань Роман
Сумарюк Олександр

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterV@ЃЈ–chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.